Szerzőinknek

Kéziratok benyújtása

Kéziratokat elektronikus úton, MS Word fájlformátumban lehet benyújtani
a szerkesztőség e-mail címén: msion@szentadalbert.hu.
A kézirat beérkezéséről minden esetben visszajelzést küldünk.
A benyújtott kéziratnak meg kell felelnie az alább részletezett formai követelményeknek. Ellenkező esetben a szerkesztőség fenntartja a jogot a kézirat elutasítására.

 

Lektorálási folyamat

A tanulmányként vagy közleményként beérkezett cikkeket a szerkesztőbizottság véleménye és egy vagy több lektori bírálat alapján közöljük. A felkért lektor – az adott cikk témájától, jellegétől függően – lehet a szerkesztőbizottság valamely tagja vagy külső szakértő.
A lektori véleményről a szerzőt tájékoztatjuk. A cikk elfogadásáról vagy elutasításáról, illetve esetlegesen az átdolgozásra, javításra vonatkozó javaslatunkról szintén értesítjük a szerzőt.
Az elfogadott kéziratokat szerkesztjük, szükség esetén javítjuk. Megjelenés előtt lehetőséget biztosítunk szerzői korrektúrára.

 

Formai követelmények

1. Terjedelem rovatonként
A tanulmányként benyújtott írások maximális terjedelme – lábjegyzetekkel együtt, szóközök nélkül – 60000 karakter.
A közlemények maximális terjedelme 30 000 karakter.
A Szemle rovatba érkező írások ne haladják meg a 15 000 karaktert.
A megadott maximális terjedelemtől a szerkesztőség kivételes esetben eltérhet.

2. Képek, ábrák
Amennyiben a cikk tartalma szempontjából lényegesek, a kézirathoz mellékelhetők fényképek vagy ábrák külön fájlként, jpg, pdf vagy tiff formátumban. A képek, ábrák aláírásait kérjük egyértelműen feltüntetni a kéziratban.

3. Hivatkozások
A Magyar Sionban irodalomjegyzéket, bibliográfiát nem közlünk. A hivatkozásokat lábjegyzetben kell feltüntetni.
A lábjegyzetek aránya ne haladja meg az oldal kétharmadát.

A lábjegyzetek szerkesztési szabályai itt olvashatók:

Lábjegyzetek

©2019 Szent Adalbert Központ, 2500 Esztergom, Szent István tér 10. +36 20 823 0028

Keresés