Szent Adalbert Képzési, Lelkiségi és Konferencia Központ Gondnoksága

Főmenü

Hírek
Hírek

Eucharisztikus Tudományos Konferencia2018. november 27-29.

NEK

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK) készülve konferenciát tartottak Esztergomban november 27. és 29. között a Szent Adalbert Központban.

A zárónapot szentmisével kezdte az a mintegy háromszáz résztvevő, akik regisztráltak az esztergomi konferenciára. A szentmise főcelebránsa Michael August Blume apostoli nuncius, a szónok Márfi Gyula veszprémi érsek volt.

Az első elődást Kajtár Edvárd, a Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet irodaigazgatója tartotta, aki az áldoztatás liturgiájának alakulását tekintette át az első századoktól egészen napjainkig. Kitért a különböző zsinatok döntéseire az áldoztatás témájában, és érdekességként szólt a higiéniai szempontokról is (például két szín alatti áldozásnál a bor magunkhoz vétele olyan kehelyből, amiből előzőleg már többen ittak). Őt Németh Norbert, a Pápai Magyar Intézet kinevezett rektora követte, aki az Eucharisztiáról mint szent emlékezésről beszélt, utalva ezzel az utolsó vacsorára.

A délutáni előadók közül először Fábry Kornél NEK-főtitkár gondolatait hallgathatták meg a konferencia résztvevői. A főtitkár a szentáldozás kegyelmi hatásairól szólt, kiemelve a Krisztussal és az Egyház tagjaival való közösség és találkozás fontosságát. Györök Tibor teológiai tanár az Eucharisztia őrzéséről és imádásának történelmi alakulásáról tartott előadást, majd a Nyolc Boldogság Közösség tagja, Versegi Beáta Mária nővér következett, aki a II. vatikáni zsinat után létrejött eucharisztikus mozgalmakról beszélt. Az előadások sorát Fejérdy András egyetemi docens zárta, aki az eucharisztikus kongresszusok szerepéről beszélt a 19. század végétől napjainkig.

Erdő Péter bíboros zárszavában kiemelte, nemcsak íve volt a háromnapos konferenciának, hanem lelke is. A tartalmas előadásokon túl közös szentmise, szentségimádás és gyónási lehetőség is színesítette a programot.

Forrás: NEK Titkárság

 

Eucharisztikus Tudományos Konferencia2018. november 27-29.

Elindult a regisztráció a novemberi eucharisztikus konferenciára
November utolsó napjaiban (november 27-29.) Eucharisztikus Tudományos Konferenciára kerül sor az esztergomi Szent Adalbert Központban. A konferencia a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust előkészítő események sorába illeszkedik. A rendezvényt Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek nyitja meg.

A nemzetközi konferencia különlegessége lesz, hogy nem csupán katolikus papokat, teológusokat találunk az előadók között, így például Schőner Alfréd rabbi a mai széder estéről és annak liturgikus kapcsolatáról beszél majd. Szebik Imre nyugalmazott evangélikus püspök az úrvacsoráról szóló teológiai felfogásról és az úrvacsora gyakorlatáról tart előadást, Makarios of Christoupolis püspök, a konstantinápolyi ökumenikus pátriárka küldötte pedig az Eucharisztia tiszteletének - a bizánci liturgiában való - liturgikus megjelenéséről értekezik. Az esemény minden érdeklődő számára nyitott. További információk és részletes programok a hivatalos honlapon találhatók!

 

4 Akkord Show Kórus2018. november 20. 18:00

4akkord

A 4 Akkord Show Kórus volt idén is a tanár barát vacsora meglepetés fellépője.

 

Házas Hétvége2018. október 04-07.

Értünk adta önmagát

Október negyedike és hetedike között az esztergomi Szent Adalbert Központban tartja ülését a Világméretű Házas Hétvége (Worldwide Marriage Encounter - WWME) lelkiségi mozgalom Európa Tanácsa.

Ebből az alkalomból a Magyar Házas Hétvége közössége október 6-án, szombaton lelki napot tart Esztergomban az Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium épületében mintegy 600 résztvevővel. A nap témája: „Értünk adta önmagát” - kapcsolódik az eucharisztikus világkongresszusra való készülethez.

A lelki nap fél hat órakor szentmisével zárul az esztergomi bazilikában, melyre meghívták más, a házassággal, családdal foglalkozó lelkiségek (Schönstatt, MÉCS, E.N.D., Családok Jézusban) képviselőit is. A szentmisén, amelynek főcelebránsa Erdő Péter bíboros, jelen lesznek a Házas Hétvége Európa Tanácsának tagjai: tizenhárom ország képviselői - házaspárok és atyák.

A Házas Hétvége olyan lelkiségi mozgalom, amely a római katolikus egyház tanítását vallva segítséget kíván nyújtani a házaspároknak, papoknak és szerzeteseknek az egymással és közösségükkel való kapcsolatuk megújításához és elmélyítéséhez.

A hétvége abban segít, hogy a több éve együtt élő férj és feleség házassága felfrissüljön és elmélyüljön, hogy a párok tagjai felfedezzék: házastársi kapcsolatuk sok év után és a hétköznapokban is lehet ugyanolyan bensőséges, mint a házasságuk kezdetén volt.

Az ötlet Gabriel Calvo spanyol paptól származik, aki 1952-ben Barcelonában házassági szemináriumot hirdetett meg, majd a kezdeményezés annyira népszerű lett, hogy az 1970-es években Dél-Amerikán keresztül az Egyesült Államokba is eljutott.

Tematikáját és módszereit Charles A. Gallagher jezsuita szerzetes fejlesztette tovább, így vált igazi mozgalommá. Amerikából 1972 pünkösdjén Suenens bíboros és Guido Heyrbaut lelkipásztor révén vette át a Házas Hétvége programját Belgium, majd onnan fokozatosan egész Európa, s ma már több mint nyolcvan országban tartják meg ezt az eseményt.

Magyarországon 1983-ban szerveztek először Házas Hétvégét az NDK-ból, majd Ausztriából érkező házaspárok és papok közvetítésével. Először német nyelven, később már magyarul tartották a programokat. Innen a Vajdaságba, Kárpátaljára, Szlovákiába, majd 1998-ban Erdélybe terjedt tovább a mozgalom.

A Házas Hétvége egész Magyarországon és a határon túli magyarlakta területeken harminc régióba szervezetten működik. A speciális hétvégéken az élet egy-egy fontosabb kérdését járják körül a résztvevők. Kisebb- nagyobb csoportokban arra is van lehetőség, hogy a párok egymást segítsék az adódó nehézségek megoldásában, elviselésében.

Forrás: esztergomi-ersekseg.hu

Katekéták tanévkezdő találkozója2018. szeptember 01.

Első alkalommal gyűltek össze az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye területén lévő oktatási-nevelési intézmények katekétái tanévkezdő ünneplésre. A kapcsolatépítő, identitásuk erősítését célzó találkozón Erdő Péter bíboros, prímás mutatott be szentmisét és tartott előadást Esztergomban. Köszöntőjében a papság legszorosabb munkatársaiként üdvözölte a katekétákat. Beszédében azt mondta: igyekezni kell megteremteni a figyelem, az imádság és az Isten dolgait megillető komolyság légkörét még akkor is, ha ez olykor csak néhány percre sikerül. Nem baj, ha valaki megjegyez egy-egy formulát hitünk igazságairól, még akkor is, ha nem érti, vagy nem érzi át, amit megtanult. Mert később, sokszor évtizedek múltán elkezd dörömbölni az ember szívén egy régi mondat, jelentést kap egy régi formula és a hajdan megtanult szavakban észrevesszük a meghívást az Istennel való találkozásra. Ehhez a nehéz és szent feladathoz kérte az összes katekéta, hittanár számára a Szentlélek világosságát és erejét az idei tanévben. Videó

Forrás: BonumTV

Esztergom és környéke kincsei2018. szeptember

Esztergom

A Laskai Osvát Antikvárium szervezésében az alábbi kulturális programok kerülnek, illetve kerültek megrendezésre a Szent Adalbert Központban:

2018. szeptember 12. (szerda) 18 órakor: Az esztergomi reneszánsz vízgép története és rekonstrukciója
Előadók: Dr. Deák Antal András, technikatörténész és Dr. Szekeres József, c. egyetemi docens, a Rosenberg Hungária Kft. ügyvezető igazgatója Videó

2018. szeptember 23. (vasárnap) 16 órakor: "Magyarország Bécsben" ... c. tart könyvbemutató előadást Szepesi Zsuzsanna az MTA BTK ZTI ny. könyvtárvezetője, a kötet szövegének gondozója
Vertel Beatrix, grafikus, a könyv szerkesztője és Dr. habil Újváry Gábor, történész, a könyv írója (a program az Ars Sacra Fesztiválnak is része) Videó

2018. október 17. (szerdán) 18 órakor: Balogh Máté, történész, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársa előadása - Magyarország török alóli felszabadítása, különös tekintettel Esztergomra. Videó

Az előadásokon való részvétel ingyenes. Korábbi előadások >>

 

8. Esztergomi Liszt Hét2018. augusztus 26-31.

Liszt FerencA Liszt Ferenc Társaság az Esztergomi Bazilika felszentelésének 162. évfordulója alkalmából rendezi meg a 8. Esztergomi Liszt Hetet . A Liszt Fesztivál 6 napján Liszt Ferenc, a nagy magyar és európai zeneszerző géniusz kevéssé ismert művei hangzanak el Esztergom különböző helyszínein (Bazilika, Szent Adalbert Központ, Ferences templom) helyi és országos hírű előadóművészek, kórusok, zenekarok előadásában.
Liszt Ferenc a XIX. század nagy európai zeneművész szellemi örökségének csak kis része ismert a világ előtt. Az Esztergomi Liszt Hét fesztivál indulása (2008) óta azt a célt tűzte maga elé, hogy Liszt Ferenc zenei hagyatékát minél szélesebb körben tegye ismertté, egyben Esztergom történelmi magyar várost és vonzáskörzetét – határon túl is - népszerűsítse.

A Liszt Ferenc Társaság, a Liszt Fesztivál szervezője és rendezője, Liszt életművének ápolójaként arra törekszik, hogy itthon és külföldön egyaránt terjessze a humanista művész zenei alkotásait, ezáltal lehetővé téve, hogy magas színvonalon komoly zenei értékeket, zenei ritkaságokat tegyen közkinccsé kiváló művészek előadásában, a művészi eseményeknek méltó helyszíneken.

Részletes program

 

Mindszenty bíborosra emlékeztek Esztergomban2018. május 05.

Hit, önfegyelem, másokért élő szeretet – Mindszenty bíborosra emlékeztek Esztergomban

Mindszenty József boldoggá avatásáért mutattak be szentmisét május 5-én a hercegprímás halálának 43. évfordulója alkalmából az esztergomi bazilikában. A főcelebráns Erdő Péter bíboros, prímás volt. A szónok, Snell György segédpüspök egy, a szenvedésben kiteljesedő élet példáját állította elénk.

A Mindszenty József május 6-i égi születésnapjához kapcsolódó, hagyományos esztergom-budapesti főegyházmegyei zarándoklat szentmiséjén fiatalok sokasága ült az esztergomi bazilika padjaiban. A budapesti Pannonia Sacra-iskolából 900 keréken érkeztek diákok, tanárok, szülők, akik oda-vissza mintegy 160 kilométert tekernek. A Szent Gellért-iskolából kenuval érkeztek a zarándokok. Eljöttek a budapesti Szent II. János Pál-iskolaközpont, valamint a budaörsi és az esztergomi Mindszenty-iskolák diákjai is. Összesen közel ezer fiatal, gyermek vett részt a liturgián.

Erdő Péter főcelebráns mellett az oltár körül püspöktársak koncelebráltak, köztük Orosch János nagyszombati érsek, Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius képviseletében Germano Penemote atya, Ternyák Csaba egri érsek, Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, Márfi Gyula veszprémi érsek, Udvardy György, Spányi Antal, Palánki Ferenc, Orosz Atanáz, Cserháti Ferenc püspökök, valamint a szentmise szónoka, Snell György segédpüspök, a budapesti Szent István-bazilika plébánosa.

A szentmisén jelen volt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes; Boross Péter volt miniszterelnök; Lenkovics Barnabás, az Alkotmánybíróság korábbi elnöke; Lomnici Zoltán, a Legfőbb Bíróság korábbi elnöke; részt vettek a testvéregyházak képviselői, a kormány, a politikai és a társadalmi élet számos képviselője, volt egyházügyi államtitkárok, a diplomáciai testület tagjai, politikusfeleségek, köztük Lévai Anikó, Mádl Dalma és Antall Józsefné, valamint a kulturális élet képviselői, lovagrendek tagjai.

Snell György homíliájában Mindszenty Józsefet mint lelkipásztort állította a középpontba, méltatva, hogy kápláni, hittanári, majd plébánosi tevékenységének 29 évében mindig megtalálta az adott korban és időben a lelkipásztorkodás leghatékonyabb módját. Szemléletét az határozta meg, hogy a vallásos életet nem tekintette a magánéletbe visszaszorított jelenségnek, és nem is zárta a templom falai közé. Azt vallotta, a vallás a közéletet meghatározó közösségi érték, és az emberi élet minden területét átjáró valóság. Ebből a szemléletből fakadt fáradhatatlan, hihetetlenül sokirányú lelkipásztori munkája, a legapróbb részletekig menő gondoskodása.

A püspök szavai nyomán megelevenedett annak a lelkipásztornak a képe, akinek plébániájához Zalaegerszeg és négy közeli község tartozott, ő mégis szinte mindenkit név szerint ismert, és ismerte az emberek élethelyzetét is. Figyelme mindenkire kiterjedt: a rászorulókra, a betegekre, idősekre, egyedülállókra, az értelmiségre és a fiatalokra is. De gondja volt a hadifoglyokra, hittanárként és latintanárként is részt vett az iskolák életében.

Házapostolok jelezték neki, ha valahol segítségre volt szükség. A szegények számára megszervezte a rendszeres gondozást, időseknek otthont épített. Nagy gondja volt a betegekre, legnagyobb öröme az volt, hogy városában évekig senki nem halt meg szentségek nélkül. Az egyedülállókat és a magányos özvegyeket Ádám-Évakor hatalmas csomagokkal megrakott szekérrel járta körbe, az ajándék mellett rövid beszélgetésre is betért az otthonokba. Teológiai előadásokat szervezett értelmiségieknek, kultúrházat épített, támogatta a rászoruló gyerekek tanulmányait. A fiatalok számára Mária-kongregációt szervezett, diákmiséket tartott, prédikált, ifjúsági szervezeteket vezetett.

Mint egyházszervező is példamutató volt a munkája. Rendeket hívott a városba, megteremtve a tevékenységükhöz szükséges infrastruktúrát. Neki volt köszönhető a ferencesek és a Notre-Dame tanítórend megtelepedése Zalaegerszegen. Újságot adott ki, ellensúlyozva az állami propagandát.

Ezek a kápláni, majd plébánosi szolgálatban töltött évek érlelték meg arra, hogy püspökként, majd hercegprímásként mindent képes legyen elviselni Jézusért – mutatott rá Snell György. – „Mindszenty József életszentsége a püspöki szolgálat hozta mérhetetlen szenvedésekben, megaláztatásokban teljesedett ki. Példakép ő mindnyájunknak: a hit, az önfegyelem, a másokért élő szeretet példája.”

A szentmise végén Erdő Péter bíboros utalt a közelmúlt örömteli eseményére, Brenner János boldoggá avatására, valamint a jövőre, VI. Pál ősszel várható szentté avatására. „A szentek egymással is közösségben vannak, ők már tudják, mi Mindszenty József életének summája, és már imádkoznak a boldoggá avatásáért”– fogalmazott a bíboros.

A liturgiát követően a püspökök, a jelen lévő papság, az állam és közélet, valamint a lovagrendek képviselői megkoszorúzták Mindszenty József sírját a bazilika altemplomában.

A szertartás után a Szent Adalbert Központban adta át Erdő Péter és Habsburg-Lotharingiai Mihály, a Mindszenty Alapítvány elnöke a Mindszenty József-életműdíjat, melyet idén Boldvai József gyógyszerésznek, a Városmajori Kolping Család vezetőjének, a városmajor-máriaremetei gyalogos engesztelő zarándoklatok főszervezőjének ítéltek oda.

A Mindszenty József hercegprímás által 1972-ben alapított Kardinal Mindszenty Stiftung és a budapesti székhellyel működő Magyarországi Mindszenty Alapítvány, Erdő Péter bíboros, prímás jóváhagyásával, a 2015-ben ünnepelt jeles Mindszenty-évfordulók alkalmából alapította meg a Mindszenty József-életműdíjat.

A latin nyelvű adományozó levelet és Mindszenty bíboros bronzból készült álló szoboralakját, Hermann Zsolt reprezentatív alkotását Erdő Péter adta át a díjazottnak. Boldvai József tevékenységét Kovács Gerely posztulátor méltatta.
Mindszenty

A kitüntetett 1949-ben született Budapesten, 1974-ben kötött szentségi házasságot, feleségével egy leányt és két fiút neveltek fel. A SOTE Gyógyszerésztudományi Karán 1973-ban szerezte gyógyszerészi diplomáját. 1978-ban egyetemi doktori címet szerzett, 1979-ben gyógyszerész-technológiából, 1983-ban fizikai-kémiai gyógyszerellenőrzésből tett szakvizsgát. Szerteágazó szakmai munkássága mellett évtizedek óta végez jelentős közösségi, egyházi és világi önkéntes tevékenységet.

1983-tól szervezi a családokért mondott elsőpénteki szentmiséket, 1991 és 1993 között szervezője, 1997 óta főszervezője a Városmajorból Máriaremetére vezető gyalogos engesztelő zarándoklatoknak, tizenkét éven át volt a Városmajori Jézus Szíve Plébánia képviselő-testületének világi elnöke, 1993 óta a plébánia liturgikus munkatársa (világi áldoztató), éveken át szervezte a képviselő-testületi küldöttek budai regionális találkozóját, a budai egyházközségek családi farsangját, kirándulásait és báljait. 1993-tól a Városmajori Kolping Család tagja, 2008 óta ügyvezetője, ebben az évben lett az Élő Rózsafüzér zarándoklat szervezőbizottságának meghatározó tagja, promóciós felelőse.

Mindszenty József-életműdíjra a Katolikus Egyházért és a magyar hazáért végzett áldozatos tevékenysége alapján Székely János szombathelyi megyéspüspök és a Városmajori Jézus Szíve Plébánia hívei nevében Lambert Zoltán kanonok, plébános ajánlotta, a javaslatot Erdő Péter bíboros vezetésével a Mindszenty Alapítvány kuratóriuma egyhangú döntéssel támogatta.

Az elmúlt években életműdíjban részesültek: Adriányi Gábor és Mészáros István professzorok (2015), Beke Margit egyháztörténész és Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg (2017).

Forrás: Trauttwein Éva/Magyar Kurír

EKIF konferencia2018. április 20.

Az igazság és szeretet közösségében – Katolikus pedagógusok konferenciája Esztergomban

EKIFMásodízben gyűltek össze Erdő Péter meghívására az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye köznevelési intézményeinek munkatársai a Szent Adalbert Központban április 20-án. Az oktató-nevelő munka és a katolikus identitás kérdése állt a középpontban az Esztergomban rendezett konferencián.

A Szent Adalbert Központban mindhárom konferenciatermet megtöltötték a pedagógustalálkozó résztvevői, a 16 főegyházmegyei köznevelési intézmény 650 dolgozója. Oláh Gábor, az EKIF, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatóság tanügyi igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket.

Erdő Péter bíboros, prímás bevezető szavaiban a katolikus iskolák különleges felelősségére és kihívásaira hívta fel a figyelmet. Az intézmények identitását döntően kifejező feladat, ami az oktatás minden más szereplőjével közös, a magas színvonalú ismeretátadás és nevelés. A katolikus intézmények számára ettől nem elválasztható a munkájukat átható szellemiség. Ezt a világképet meghatározza, mit gondol az emberről, mit tart hivatásának és mit tekint boldogsága forrásának – hangsúlyozta Erdő Péter. Rámutatott e világkép egységének fontosságára: „A személyes Isten iránti tisztelet és szeretet, a Krisztus személyében történelmileg is elérkezett végső és teljes isteni kinyilatkoztatás harmóniába rendezi magunk körül a világot. Ennek fényében ismerjük fel felelősségünket környezetünk iránt, és ráébredünk, hogy az Isten iránti odaadás és az emberek iránti segítő szeretet nem valami függeléke csupán az általános emberi tevékenységnek, hanem ez alkotja minden értelmes cselekvésünk lelkét. Ez ad sajátos színt minden megnyilvánulásunknak.”

EKIFKitekintve a világra Erdő Péter annak jelentőségére hívta fel a figyelmet, hogy a katolikus iskolák az egész földkerekségre szóló rendszert alkotnak, a tanulók száma a Nevelési Kongregáció adatai szerint meghaladja a 60 milliót.

A bíboros szólt a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészítésének munkájáról is. „A fiatalok életének akkor marad felejthetetlen emléke ez a nagy nemzetközi megmozdulás, ha nagylelkűen részt tudnak venni az előkészítésben és lebonyolításban” – buzdította Erdő Péter a pedagógusokat a diákság bevonására az előkészületekbe.

Ternyák Csaba egri érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának elnöke előadásában az egyházi oktató-nevelő intézményrendszer kialakulását bemutatva foglalkozott a katolikus pedagógusidentitás kérdésével. Az Egri Főegyházmegyének 2010 előtt – akkor tette szabaddá a kormányzat az utat a felekezeti iskolák alapítása előtt – tíz intézménye volt. Ma 49 egységben 22 ezer diákot tanítanak.

Ternyák Csaba szerint nagyon fontos érzékelni az ebből a helyzetből fakadó missziós lehetőséget és kötelezettséget. Rámutatott: az intézményrendszer két lépésben alakult ki: elsőként azok az iskolák jöttek létre, melyek egyházi kárpótlásként kerültek vissza a tulajdonjogok rendezése kapcsán az Egyház fenntartásába. „A pedagógusok érezhették úgy, hogy a fejük felett hoztak döntést, és pusztán táblacsere történt az intézményen.” 2010 paradigmaváltást hozott: egyházi intézmények alulról jövő kezdeményezés hatására alakultak. Ternyák Csaba azt hangsúlyozta, egyházmegyéjében csak akkor mondtak igent egy-egy önkormányzat iskolaátvételi kérésére, ha megvolt a pedagógusok, szülők részéről az 51 százalékos támogatottság, de előfordult a 90 százalékos támogatottság is. Az, hogy ennyi felkérést kaptak, jelzi, hogy ugyanolyan kulturális elkötelezettséggel rendelkeznek a semleges beállítottsággal szemben.

Az újonnan átvett intézményekben – a II. vatikáni zsinat szellemében – kimondták a vallásszabadság tiszteletben tartását, ugyanakkor törekedtek a katolikus identitás kialakítására. Nincs tehát világnézeti elvárás a fenntartó részéről, de azt leszögezik, hogy a pedagógusaiknak tiszteletben kell tartaniuk az iskola szellemiségét. Ugyanakkor azt is tudatosították, hogy a katolikus identitás megerősítése katolikus pedagógusok által történhet meg. Ennek motorja lehet minden vallását gyakorló pedagógus, de főként az intézményvezető. Fontos továbbá a papi jelenlét, ideális, ha saját lelkipásztora van az iskolának, fontos a területi plébániával, egy élő közösséggel való együttélés. Egerben több kezdeményezés elindult: már előre vezetői képzésbe vonják be az intézményvezető-jelölteket, a kántortanítók mintájára képzik az énektanárokat. Minden lehetséges módon hangsúlyozzák az Egyházhoz tartozás fontosságát. „Nem csupán személyes ügyem ez, mert Krisztus testének, az Egyháznak vagyok a tagja. Tudatosítanunk kell, hogy Krisztusba öltözünk, a testének vagyunk a tagjai. Ő a fő, ő adja az identitást. Mi együtt vagyunk a test, felelősek vagyunk egymásért” – határozta meg a katolikus identitást az egri főpásztor.

EKIFA Ghánából érkezett Charles Gabriel Palmer-Buckle érsek, Accra főpásztora statisztikai adatokkal alátámasztva mutatta be országa oktatási helyzetét. A Magyarország háromszorosát jelentő területen élő 30 millió ember 65 százaléka fiatal, 35 év alatti. Az oktatási rendszer jelentősége éppen ezért óriási. Az 1957 óta független köztársaságban a lakosság 71 százaléka keresztény, a muszlimok 17 százalékban vannak jelen, és számokkal nem alátámaszthatóan élnek Ghánában tradicionális afrikai vallások hívei is. A keresztények között a legnagyobb arányban, 23 százalékban a pünkösdisták vannak jelen, a katolikusok a protestánsokat követve 13 százalékban. A lelkipásztorkodás derékhadát az elmúlt 10–15 évben szentelt kétezer pap jelenti.

Az érsek dicsérte a vallás- és felekezetközi párbeszédet, a kihívások között mégis megemlítette az oktatási intézményekben jelentkező nehézségeket. Ghánában léteznek a Katolikus Egyház fenntartásában működő magániskolák, és olyan állami fenntartású iskolák, ahol a katolikusok együttműködő partnerek. Kiemelt gondot jelent, hogy a nemzetközileg – a Világbank és az EU által – támogatott oktatás világnézeti semlegességet követel, gyakorlatilag előírja a keresztény értékek háttérbe szorítását. Így a legnagyobb kihívás a szekularizáció, mely kifejezett vallásellenességgel párosul. Accra főpásztora az evangélium hirdetését, a hit átadására irányuló katekézist és a szolgáló szeretet gyakorlását fogalmazta meg a katolikus oktatás-nevelés elsődleges küldetéseként. Hogy mire kell nevelni, azt öt pontban foglalta össze: 1. az engedelmességre, az önuralomra; a fegyelem követelményére, ami a helyes önbizalom alapja; 2. a bölcsességre, ami tág értelemben az élet művészetét jelenti; 3. a fizikai tartásban való növekedésre; 4. az istenfélelemben, szeretetben való előrejutásra és 5. a szeretetszolgálatra.

A pedagógus személyisége a hatás forrása – erről szólt Gombocz János, a Testnevelési Egyetem professzor emeritusa. Az iskola gyakran unalmas és fanyar, és a pedagógus óriási versenyben van a gyerekek környezetével; ebben a helyzetben kell azt a kettős feladatot teljesíteni, hogy az „Egek Urához emelje a diákot, és higgyen abban, érdemes őt oda felemelni”. Legfőbb eszköze ebben a munkában személyisége. Gombocz János szerint a pedagógus számára fontos, hogy erős egyéniség legyen, holott éppen az egyéniség volt az, amit nem támogatott sem közelmúltunk, sem régmúltunk pedagógiai felfogása. A régmúlt előírások, szabályok, útmutatások sokaságával próbálta felvértezni a tanárt, miközben abszolút nem volt tekintettel annak vérmérsékletére, adottságaira. Később a reformpedagógia pedig egyenesen a háttérbe szorította a pedagógus személyét, aki kívülről irányított, személye megjelenése a gyerekek között nem volt lényeges. A szocialista, Makarenko elveit követő pedagógia pedig tantestületi nevelésről beszélt.

A ma tapasztalható tanári hozzáállást három típus alapján írta le. Az ibolya típusú pedagógus a „majd csak kicsöngetnek” elvet követi, a túlélésre törekszik, és nem tesz erőfeszítést, hogy együttműködésre bírja a diákot. A harcos ezzel szemben minden pillanatban harcol, de ha a gyerek „tanulékony, aggódó figyelmet kifejező szemekkel alszik”, nem veszi észre. A harmadik típus az, aki magával viszi a tanítványt, aki tudja, a nevelés kényszer, azaz rá kell kényszeríteni a gyereket annak végzésére, amire szüksége van. A neveléskutató a sok, működőképes hozzáállást elősegítő erény közül hármat mutatott be. A láttatni tudó, önfegyelmet gyakorló és az ajándékozni képes ember képes a figyelmet felkelteni és hatást gyakorolni. Gombocz János arra figyelmeztetett, mindenkinek a saját módszerét kell megtalálnia, mert a hatás akkor lesz maradandó, ha az hitelesen következik a tanár személyiségéből.

A konferencián delegáció képviselte a Katolikus Pedagógiai Intézetet, az Egri Főegyházmegyét, valamint a Pécsi, a Debrecen-Nyíregyházi, a Székesfehérvári és a Nyíregyházi Egyházmegyét. A résztvevők között volt Snell György püspök, az EKIF előző vezetője; Bárány Béla atya, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye hitoktatási felügyelője; Fábry Kornél, a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) főtitkára.

Az idei tanévben 25 éves fennállását ünneplő szentendrei Szent András Katolikus Általános Iskola diákjai, a Kenguru csoport akrobatikus ugrókötél-bemutatót tartott. A 15 éve szakkörként induló, ma egyesületként működő csoport tagjai eredményesen szerepelnek diákolimpiákon.

Fordul a kocka! címmel vitte színre a saját élményük alapján összeállított darabot a Salkaházi Sára Katolikus Nevelési és Oktatási Központ (NOK) KisMese köre. A Feldmár Intézet a balassagyarmati börtönben indította hét évvel ezelőtt mesekör programját, az ott tanultak alapján tart foglalkozásokat Oláh Attila tapasztalati munkatárs a sajátos nevelésű igényű tanulók iskolai nevelését, oktatását, szakmához juttatását felvállaló, a közelmúltban egyházmegyei fenntartásba vett Salkaházi Sára Katolikus Iskolában.

A találkozó közös szentmisével zárult. A főcelebráns és szónok Erdő Péter bíboros volt, koncelebráltak a résztvevő paptestvérek, valamint az esztergomi szeminárium tanárai.

Forrás: Trauttwein Éva/Magyar Kurír
Képgaléria

Állásbörze2018. március 20.

Állásbörze

800 különböző munkahelyet kínáltak Esztergomban
„Út a munkaerőpiacra” címmel tartottak állásbörzét március 20-án Esztergomban a Szent Adalbert Központban.

Az eseményre – melyet Völner Pál országgyűlési képviselő, Kancz Csaba kormánymegbízott és Horváth-Szeder Gábor, a járási hivatal vezetője nyitottak meg – több százan voltak kíváncsiak.

Az állásbörzére nemcsak magyarországi hanem határon túli magyarok számára is kínáltak lehetőségeket a cégek, szervezetek, mintegy nyolcszáz különböző pozícióban. Az „Út a munkaerőpiacra” állásbörzén a standokkal, prospektusokkal megjelent helyi vállalkozások, cégek, szervezetek mellett a munkaerőpiaci programokról és támogatásokról tájékoztatták az érdeklődőket.

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal által szervezett eseményen Völner Pál köszöntőjében többek között kiemelte, hogy ma már nemcsak a munkáltatók hanem a munkavállalók is abban a helyzetben vannak, hogy válogathatnak a lehetőségek közül. Az országgyűlési képviselő arra is rámutatott, hogy az elmúlt nyolc év alatt a kormányzatnak sikerült elérnie, hogy Magyarországon 750 ezer új munkahely létesült, illetve a 2010 előtti 12 százalékos munkanélküliség mára lassan munkaerőhiánnyá válik.

Kancz Csaba rövid beszédében felhívta a figyelmet, hogy a mostani állásbörzén több, mint nyolcszáz munkahelyet kínálnak az érdeklődőknek, illetve rámutatott, hogy jelenleg a munkáltatók vannak nehezebb helyzetben, hiszen a mostani helyzetben úgy tudnak eredményesebben állást kínálni, ha magasabb bért adnak a munkavállalóknak.

Horváth-Szeder Gábor egyebek mellett arról beszélt, hogy a járási hivatal egyik legfontosabb feladata az álláskeresők és a munkáltatók találkozásának és sikeres kommunikációjának elősegítése, ezzel a mostani börzével a határon túli magyarok számára is.

Forrás: infoesztergom.hu

Képgaléria, RTVE videó

 

„Békesség e háznak! És minden lakójának!”2018. február 09.

Becket

A Szent Adalbert Központban, Dr. Frankó Tamás mb. rektor vezetésével megtartottuk a házszentelőt.
20 C + M + B 18 „Christus Mansionem Benedicat”, vagyis „Krisztus áldja meg e hajlékot!”

 

Becket Szent Tamásra emlékeztek Esztergomban2018. január 05.

Becket

Január 5-én Becket Szent Tamás-emléknapot tartottak „Keresztény gyökerek, európai identitás” címmel az esztergomi Szent Adalbert Központ konferenciatermében a Rudnay Sándor Kulturális és Városvédő Egyesület, valamint a Rudnay Sándor Alapítvány szervezésében.

Az Esztergom város központjában emelkedő Szent Tamás-hegyen, a Becket Szent Tamásról elnevezett kápolna előtt gyülekezett az ünneplő sokaság január 5-én, hogy a vértanú canterbury-i püspökre, Becket Szent Tamásra emlékezzenek. A hagyományokhoz híven a Rudnay Sándor Alapítvány ökumenikus megemlékezésre hívott. A kápolna előtt álló kálváriánál magyar, angol, szlovák és olasz nyelven szólt az imádság Kiss-Rigó László püspök vezetésével.

A Szent Adalbert Központ konferenciatermében folytatódó, a keresztény gyökerek és az európai identitás kérdéskörét középpontba állító megemlékezés résztvevőit Kiss-Rigó László, a Rudnay Sándor Alapítvány kuratóriumi elnöke köszöntötte. Az emléknapra nagy számban gyűltek össze az egyházi, politikai, gazdasági és kulturális élet képviselői hazánkból, külhonból és Európa számos országából.

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium politikai államtitkára beszédében arra kereste a választ, miként alakul a kontinens jövője, hogyan képzeljük mi európaiak közös jövőnket. Azt fogalmazta meg, így, ahogyan most élünk, amit ma a jólét, szabadság és béke számunkra jelent, nem folytatható életünk a jövőben: a békénk illúzió, a jólétünk nem fenntartható és a szabadság nem lehet pusztán a vasbéklyó hiánya. A mai ember vezérelve – legyen jó mindenkinek – az önzés vallása, mert azt üzeni, engem sem korlátozhatnak. De ez „pszeudo vallás”, melyben mi magunk fogalmazzuk meg a parancsolatokat, melyben a jólét, az önhittség és a kényelem vágya vezérli az embert.

Az államtitkár szerint egyre sürgetőbbé vált a váltás szükségességének belátása. Valódi megoldást a keresztény gyökerekhez való visszatérés jelenthet. Az állíthatja meg a nyugati civilizáció romlását, ha a kereszténységet vissza tudjuk emelni kollektív identitásunk középpontjába, politikai cselekvésünk zsinórmértékévé tudjuk tenni. Arra kell megtalálnunk a választ, milyen feladatot jelent ez mindennapjainkat tekintve.

„Kitaposott úton haladunk, nagy elődeink az Európai Unió alapításakor keresztény Európában gondolkodtak. Ezzel nehéz utat választottak, a kereszt útját” – mondta az államtitkár. Ma nem véráldozatot kér tőlünk ez az elkötelezettség, hanem hitünk megvallását – fogalmazta meg mai hozzájárulási kötelezettségünket eleink alapvetéséhez. „Magyarország a szószólója ezen fordulat szükségességének, és ennek lehetséges voltát saját példáján keresztül gyakorolja” – mutatott rá.

Magyar Levente szerint az ország azon munkálkodik, hogy keresztény értékrendre épülő és éppen ezért a szabadságjogokat ténylegesen biztosító, az egyén méltóságát és teljesítményét elismerő, ugyanakkor közösségközpontú rendszert építsen.

„Az európai rendszer hibáival szemben sokszor élesen megfogalmazott kritikák mögött a közös jövőnkkel kapcsolatos aggodalom és felelősségérzet áll, valamint annak tudata, hogy nem pillanatnyi érdekeink, hanem a hitünk szerinti igaz ügyet képviseljük” – hangsúlyozta az államtitkár.

Iain Lindsay, az Egyesük Királyság magyarországi nagykövete magyar és angol nyelven tartott beszédében Szent Tamás példája alapján azt fogalmazta meg, az Egyház jogaiért való kiállás, az azt meghatározni akaró államhatalommal való szembenállás vállalása a vértanúságig minden korban aktuálissá teszi a mártír érseket.

Szabadhegy Péter, Magyarország korábbi nagykövete az Egyesült Királyságban, arról számolt be, miként valósult meg és milyen hatást gyakorolt a szigetország és Magyarország kapcsolatára, hogy 2016-ban Angliában bemutatták Becket Szent Tamás Esztergomban őrzött ereklyéjét.

Takács László, a londoni The Mercers’ Company képviselője a kereskedők céhe által minden korban tisztelt Szent Tamás példája alapján azt fogalmazta meg, bár alapküldetésük nem a szellemi értékek védelme, mégis meghatározónak tartják az anyagi értékek felett álló spirituális javak összekötő erejét.

Romanek Etelka, Esztergom polgármestere zárszavában arra mutatott rá, a Szent Tamás-emléknap jel, azt mutatja, az értékválsággal küzdő Európának igenis élnek a keresztény gyökerei. „Ezek ápolása a feladatunk, ha nem tesszük, súlyos következményekkel kell szembenéznünk. A magyar szellemiség felépítése legyen a célunk, amely a rend és a hit megtartásával érhető el” – fogalmazott. A hagyományos Becket Szent Tamás-ünnepséget egy mérföldkőhöz hasonlította, amelyen „a világ minden nyelvén érthetően annyi áll: keresztény és európai értékek, mindörökké”.

Esztergom és Canterbury a 12. század óta áll kulturális és vallástörténeti kapcsolatban. Mindkét település érseki központ. Egykori főpapjaik, Becket Tamás és Bánfi Lukács esztergomi érsek párizsi tanulmányaik idejéből származó személyes barátsága alapozta meg a két város jó viszonyát. Bánfi Lukács esztergomi érsekként rendelte el a megemlékzés helyén található kápolna eredetijének építtetését Szent Tamás tiszteletére.

Az 1170-ben mártírhalált halt Becket Tamás érsek éppúgy kiállt az Egyház autonómiája mellett, mint a magyar egyház akkori feje. Becket Tamás halála után Jób érsek prépostságot alapított Esztergomban a vértanú tiszteletére.

Lékai László bíboros – aki 1976-tól haláláig, 1986-ig volt a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke – Becket Tamás 1538-ban Esztergomba került ereklyéinek egy részét Canterbury érsekségének adományozta, mivel Angliában VIII. Henrik rendeletére a szent összes emléktárgyát megsemmisítették.

Fotó: Lambert Attila
Forrás: Trauttwein Éva/Magyar Kurír

 

Esztergom és környéke kincsei2018. január - május

Esztergom

A Laskai Osvát Antikvárium szervezésében az alábbi kulturális programok kerülnek, illetve kerültek megrendezésre a Szent Adalbert Központban:

2018. január 28. ( vasárnap ) 17 órától: Szalai Béla: A régi Esztergom zenei élete - A Dalárda és a Zenei Kör története c. könyv bemutatója kerül megrendezésre
Köszöntőt mond: Dr. Völner Pál, Esztergom város országgyűlési képviselője
A könyvet bemutatja: Dr. Sasváryné Szepesi Zsuzsanna, az MTA Zenetudományi Intézet ny. könyvtárvezetője
Közreműködik: Pálmai Árpád, egyházzenész Videó

2018. január 31. 18 órától: Prof. Prokopp Mária művészettörténész, egyetemi tanár - Esztergom Mátyás király korában
Közreműködik: Pálmai Árpád, egyházzenész Videó

2018. február 06. (kedd) 18 órakor: Prof. Prokopp Mária (művészettörténész, egyetemi tanár), Kovács László (történelemtanár), Görföl Jenő (a Csemadok országos titkára) - Középkori templomok Esztergom, Komárom, Bars és Hont vármegyében Videó

2018. március 06. (kedd) 18 órakor: Radovics Istvánné és a Kesztölci Pávakör - Kesztölc története Videó

2018. március 13. (kedd) 18 órakor: Búcs története és a Baba Múzeum
Előadók: Szobiné Kerekes Eszter, a Baba Múzeum alapítója és Pelle István, tanár, helytörténész Videó

2018. április 04. (szerda) 18 órakor: Dorog művészettörténetének keresztmetszete...
Előadók: Kovács Klára tanárnő és Dankó József alpolgármester Videó

2018. április 18. (szerda) 18 órakor: Dömös története
Előadó: L. Kecskés András Közreműködik: Pálmai Árpád és a Kecskés együttes Videó

2018. május 02. (szerda) 18 órakor: A dunai átkelések története
Előadó: Gróf Péter, régész, muzeológus VideóAz előadásokon való részvétel ingyenes. Korábbi előadások >>

 

Hírek archívum 2017-2016
Hírek archívum 2015
Hírek archívum 2014
Hírek archívum 2013-2012
Hírek archívum 2011-2007