Szent Adalbert Képzési, Lelkiségi és Konferencia Központ Gondnoksága

Főmenü

HírekIEC2020

Mária Rádió Online

Hírek

Nem az egység eszköze, hanem a célja – Eucharisztikus konferencia Esztergomban2019. november 26-28

NEK

A jövő évi budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK) való készület részeként háromnapos pasztorális konferenciát rendeznek november 26. és 28. között az esztergomi Szent Adalbert Központban. A második nap délelőttjén többek között Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek előadását hallhatták az érdeklődők.
Bábel Balázs – ahogy az érsek maga fogalmazott – a nap legforróbb témájával kezdett: az eucharisztiáról/úrvacsoráról beszélt az ökumenikus törekvések fényében. Az Úr asztalánál a teljes egység odaát lesz – interpretálta debreceni dogmatikatanára közel fél évszázada mondott szavait. A kalocsa-kecskeméti érsek tágabb rokonságában evangélikusok és reformátusok is vannak, tehát már gyermekkorában megtapasztalta az ökumené fontosságát, és a püspöki konferenciában is az ő hatáskörébe tartozik a téma.

A főpásztort nemrég kereste meg egy katolikus asszony, aki huszonöt éve él református férjével házasságban, hogy miként lehetne a közös áldozásukat megoldani. Bábel Balázs erre a sokakat érintő kérdésre adott teológiai megalapozottságú választ. Az érsek szerint ha eljutunk az egységre, maguk a protestánsok is meg fogják köszönni, hogy mi, katolikusok milyen tiszteletben tartottuk az eucharisztiát. Sajnos náluk nem őrzik az úrvacsora után olyan méltóan a kenyeret, mint nálunk, összesöprik, jó esetben megeszik, rossz esetben akár ki is dobják. A protestánsok nem ismerik el az Eucharisztia átlényegülését, pedig Jézus nem azt mondta, hogy „ez az én kenyerem, ez az én borom”, hanem azt, hogy „ez az én testem, ez az én vérem”. Az áldozat jellegét sem fogadják el, pedig Krisztus szavait ismételjük, amikor azt mondjuk: „kiontatik a bűnök bocsánatára”, „értetek adatik”.

A keleti keresztényekkel kapcsolatban megvan a folytonosság és az is, hogy ők is szentségnek tekintik a szentáldozást, így ott a vatikáni zsinat szerint is lehet közös szentáldozás. Bábel Balázs szerint azonban a kölcsönösség, amit a zsinat feltételül szab, az ortodoxok esetében hibádzik: mintha nem olyan szívesen szolgáltatnák ki a szentséget a katolikusoknak.

A protestánsok esetében a halálveszélyt leszámítva csak abban az esetben engedélyezi az Egyház más keresztény felekezetek hívei számára a szentáldozást, ha esküvel megvallják, hogy hiszik a Katolikus Egyház arra vonatkozó tanítását – az eucharisztia ugyanis nemcsak a Jézus Krisztussal való egységet fejezi ki, hanem az Egyházzal való teljes egységet is, a kettő elszakíthatatlan. Az ökumenikus szertartások előkészíthetik a vágyat az egységre, de nem helyettesíthetik a szentmisét – szögezte le Bábel Balázs. Éppen ezért az eucharisztia nem az eszköze az egységnek, hanem a célja.

Az egység tehát nem lehetetlen, de azért mégiscsak elég távolinak tűnik az érsek szavai nyomán. A protestáns egyházak vezetőinek hozzáállása azonban mindenképpen biztatóbb, mint az 1938-as, előző magyarországi eucharisztikus kongresszus idején volt. Akkor Ravasz László püspök kifejezetten előírta a reformátusoknak, hogy teljes lelki érdektelenséggel fogadják az eseményt, ami már csak azért sem valósult meg így a gyakorlatban, mert Horthy Miklós, aki maga is református volt, fogadta a pápa küldöttét, Pacelli bíborost. Az átlagemberek közül pedig a tiltás ellenére jó néhányan – akár csak kíváncsiságból is – elmentek a kongresszusra. Most sokkal jobb a helyzet: november közepén például Debrecenben ökumenikus tudományos konferenciát rendeztek Mert egy a kenyér címmel, sőt az evangélikusok az úrvacsora évét hirdették meg 2020-ra.

Szintén az Eucharisztia tiszteletének jelentőségére mutatott rá Vukovits Koszta, a szentendrei Szerb Egyházi Múzeum gyűjteményvezetője előadásában. Elmondta: ahogy egy nyugati kutató rávilágított, a keleti hagyomány azt kívánja, hogy az Eucharisztia titkát fátyol övezze, ezért a szentségtartó a hívő közösség számára általában nincsen szem előtt – az ikonosztázionnal elzárt oltártérben, az oltárasztalon áll. Éppen ezért is különleges, hogy bár reprezentációs funkciójuk nincs az Eucharisztia tárolására szolgáló tárgyaknak, mégis nagyon reprezentatívak. Az év során két alkalommal használják ezeket a szakrális tárgyakat: az előszenteltek liturgiáján (átváltoztatás nélküli liturgia a nagyböjtben, leginkább a nyugati egyház nagypénteki liturgiájával rokonítható – a szerk.) és a nagycsütörtöki liturgián, amikor a betegek számára úti szentségtartóba helyezik az Eucharisztiát.

A 13. századig a díszesebb szentségtartók ládika formát mutattak, ezt követően, a 15–16. században templom alakúak voltak, de a kevésbé díszesek esetében megmaradt a ládika forma. A 18. századi dokumentumokban szent adományok, szent részecskék, illetve szent titkok megnevezéssel szereplő Eucharisztiával kapcsolatban püspöki rendelet szabályozta, hogy ha arany vagy ezüst nem is áll rendelkezésre, akkor is mindenképpen fémedényben tárolják.

S bár vannak fából készült szentségtartók is, mint például a battonyai szerb ortodox templomban, ennek a közepében is van egy kis fémszelence, amely megfelel az előírásoknak. A Szerb Egyházi Múzeum egyik legjelentősebb kincse, a grábóci szentségtartó is templomot formáz. Az eredetileg kolostornak épült templom szentségtartója nemcsak szépségében páratlan, hanem abban is, hogy a karlócai egyházmegye területén egyedülálló módon az őrzési helyéül szolgáló templom makettje is egyben. A szakrális remeket angyalok tartják, jelezve, hogy a mennyből alászállott kenyeret őrzik benne.

Kelemen Imre, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Hivatal irodaigazgatója is beszélt az Eucharisztia őrzéséről, de előadásának fókuszában inkább az Oltáriszentség két színének anyaga, illetve a két szín alatt történő szentáldozás kérdése állt. Jézus Krisztus az utolsó vacsorán, egy hagyományos szédervacsorán alapította az Oltáriszentséget, a zsidó tradíció szerint ezek alapvető kellékei voltak a kenyér és a bor, azaz a búzalisztből készült pászka, avagy macesz, és a Jézus szavai szerint is szőlőből készült bor. Tudományos szempontból megoszlanak a vélemények, hogy fehér- vagy vörösbort használt-e Jézus, egyesek szerint a szimbólum kedvéért („ez az én vérem”) vöröset, de vannak DNS-kutatással foglalkozó tudósok, akik szerint egy ősi fehérborfajta lehetett a kehelyben. Elég valószínű, hogy a kor szokásának megfelelően nem tisztán, hanem fűszeresen itták, tehát leginkább a mai forralt borok ízvilágára hasonlíthatott. Akkoriban vizezték a bort, ez lehet az oka, hogy a mai napig fennmaradt, hogy a borhoz egy kevéske vizet önt a pap a szentmisében az átváltoztatás előtt. A kovásztalan kenyér a 9. századtól terjedt el a nyugati egyházban, a keleti egyházban azonban változatlanul kovászos kenyeret használnak.

Zsinati szabályozás és az egyházi törvénykönyv előírásai is pontosan behatárolják, hogy milyen kenyér és milyen bor lehet az, amelyet a pap átváltoztat. Mindkettő estében az egyik legfontosabb, hogy a megromlás esélye ki legyen zárva. Ezért is érdemes például a bort hűtőben tartani, vagy kis edényben, amelynek tartalmát folyamatosan cseréljük. Régen maguk a papok sütötték a szent ostyát, zsoltárokat énekelve, bár a manufakturális gyártás sem szűnt meg, ma nagyüzemileg is készülnek, interneten keresztül is beszerezhetők az ostyák. Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció 2017-es dokumentuma azonban továbbra is azt írja elő, hogy a plébánosnak, a lelkipásztornak a felelőssége ellenőrizni, hogy megfelelő anyagból van-e az ostya.

Felvetődött annak kérdése, hogy a gluténérzékenyek hogyan járulhatnak szentáldozáshoz, ha egyszer az előírás szerint mindenképpen búzalisztből kell készülnie a szent ostyának. Egyrészt az alacsony gluténtartalmú ostya lehet erre megoldás, amelyet a közhasználatban gluténmentesnek hívnak. Ezzel a külön szentségtartóban tartott ostyával a többiek előtt vagy után lehet áldozni. Ha valaki annyira érzékeny lenne, hogy ez sem elfogadható számára, akkor a mise előtt kérheti, hogy szent vérrel áldozhasson. Erre azért is van mód, mert Egyházunk tanítása szerint külön a kenyérben és külön a borban is teljesen jelen van az Úr Jézus, az átváltoztatástól kezdve egészen addig, míg az ostya és a bor létezik.

A két szín alatti áldozásra ma igen különleges alkalmakkor van lehetősége egy hívőnek, de az Egyház kezdeti évszázadaiban éppen ez volt az általános gyakorlat. A 13. századtól szűnt meg a két szín alatti áldozás. Egyrészt attól tartottak, hogy a szent vért tiszteletlenség érheti, másrészt bonyolultabb volt az áldoztatás, és a hívek száma is jelentősen megnövekedett. A két szín alatti áldozás azonban folyamatosan fennmaradt, hiszen a miséző papok csak így áldozhatnak. A két szín alatt áldozás lehetőségét a II. vatikáni zsinat hozta vissza az 1415-ös betiltás után több mint ötszáz évvel, elég széles lehetőséget biztosítva, főképp ünnepi alkalmak esetében, nagycsütörtökön pedig kifejezetten ajánlja az Egyház.

Az Oltáriszentség tárolásának kétféle módját teszik ma lehetővé az előírások: a szentélyhez nagyon közel vagy a szentélyben, magában a tabernákulumban, valamint a szentségi kápolnában. Az utóbbi elhelyezést különösen azoknak a templomoknak az esetében szorgalmazza az Egyház, amelyekben nagy a turistaforgalom, így a híveknek a nagy nyüzsgés közepette is módjuk van csendben az Eucharisztiában velünk levő Jézussal találkozni

A délelőtt negyedik előadója Nagy Károly, a budapesti Rózsafüzér Királynéja-templom plébánosa volt, aki a plébániai közösség szíveként mutatta be az Eucharisztiát. A Lumen gentium zsinati dokumentum segítségével világított rá, hogy az Eucharisztia az egész keresztény élet forrása és csúcspontja, és így egy szív, Jézus szíve dobogtatja a plébániát. II. János Pál pápa Christifideles laici kezdetű apostoli buzdításában a plébániát olyan közösségként határozta meg, amely alkalmas az Eucharisztia ünneplésére. Az Eucharisztia egyrészt eleven gyökere a plébániaközösségnek, másrészt olyan szentségi kötelék, amely az egész Egyházhoz kapcsolja. Nagy Károly szerint az Oltáriszentség ugyanúgy pumpálja belénk az életet folyamatosan, akaratunktól függetlenül, mint a szív a vért.

Az előadó felidézte: amikor egy húszezres lakótelepen két hitoktatóval elkezdte a plébánia kialakítását, amellett, hogy törekedtek megélni, hogy ahol ketten, hárman együtt vannak, ott van közöttük Jézus, elkezdtek minden pénteken este egyórás szentségimádást tartani; életre kelt a lakótelep.

Emellett további kezdeményezéseket is felsorolt: havonta egyszer az Oltáriszentség előtt imádkozzák a rózsafüzért; betegekhez viszik a szentséget: mintegy „szívátültetésként”; húsvétkor és úrnapján beviszik Jézust azok közé a házak közé, amelyek újonnan épültek; vasárnap a szentmise alatt a Miatyánk alatt a gyermekek körbeölelik az oltárt, ilyenkor Krisztus is körbeöleli őket; családos lelkigyakorlatokon a gyerekeknek külön szentségimádást tartanak; a felnőtteknek tartott hittan, lelkinapok, lelkigyakorlatok jó ideje az Eucharisztiáról szólnak. Nagy Károly legmegdöbbentőbb beszámolója az volt, milyen hatása van annak, hogy iskolai, óvodai hittancsoportokat visznek, nem csak katolikus iskolákból, a templomba. Ilyenkor ő, a plébános megmutatja, hogy kell keresztet vetni, hogy kell imádkozni. Az egyik gyerek a tabernákulum felé mutatott, és megkérdezte, hogy mi az. „Itt lakik Jézus, lehet vele beszélgetni” – válaszolta. A gyermekek ennek hallatára a frissen tanult módon keresztet vetettek, imádkoztak, teljesen elmélyülten. A „vérkeringés” elindult bennük is.

A Rózsafüzér-plébánia közösségét is bevonta előadásába Nagy Károly: egy körkérdést tett fel a levelezőlista tagjainak, hogy ők hogyan élik meg azt, hogy az Eucharisztia a plébániai közösség szíve. „Mióta érteni vélem, tudom, hogy mindennek a közepe, Eucharisztia nélkül minden csak üres időtöltés, általa teljesedik ki a hitem” – írta egy hívő, akinek idén volt az esküvője, és az Egyházba is most tért vissza, részben ennek révén. Másvalaki arról írt, azt tapasztalja, hogy a szentmise valóban egyesíti a közösséget: utána sokkal jobban meg tudják beszélni a dolgokat, a konfliktusokat is vállalva. Egy harmadik hívő pedig arról számolt be, hogy a gyermekkorában színpadiasnak tapasztalt Eucharisztiát a szentségimádás meghittsége és csendje emberközelbe hozta, olyannyira, hogy nagy döntéseit Jézussal beszélgetve hozta meg.

Forrás: Agonás Szonja/Magyar Kurír

 

Újabb eucharisztikus konferenciát rendeznek Központunkban!2019. november 26-28

NEK

A jövő évi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK) való készület jegyében szervez eucharisztikus pasztorális konferenciát a NEK Titkársága az esztergomi Szent Adalbert Központban november 26. és 28. között. Az esemény minden érdeklődő számára nyitott.
Kit ne foglalkoztatna az Eucharisztia kérdésköre? Honnan ered? Miért pont így alapította meg Jézus? Továbbra is lehet gluténmentes ostyával áldozni? Milyen irányelvek szabályozzák az Oltáriszentség őrzését? Mi az elsőáldozásra való felkészítés görögkatolikus gyakorlata? Milyen szerepet játszott az Eucharisztia az ókor egyházának életében? Harmadik alkalommal rendeznek eucharisztikus konferenciát az esztergomi Szent Adalbert Központban, hogy mindezekhez a témákhoz, kérdésekhez kicsit közelebb kerüljenek az érdeklődők.

Az eseményen többek között Martos Levente Balázs, a Központi Papnevelő Intézet rektora; valamint Perendy László, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának tanára tart előadást, de a résztvevők hallhatják Versegi Beáta Mária és Schuschnigg Theresia nővért is, akik a Nyolc Boldogság Közösségtől érkeznek. Robert Somerville professzor, az egyesült államokbeli Columbia Egyetem tanára is felszólal a konferencián. És hogy ne legyen „száraz” az anyag, a szervezők borkóstolóval is készülnek az eseményre.

A konferenciára ITT lehet jelentkezni.

Forrás: NEK Titkárság

 

Alapítása huszonötödik évfordulóját ünnepelte az Esztergom-Bajóti Karitász Régió2019. szeptember 28.

Karitász

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központjához tartozó Esztergom-Bajóti Karitász Régió szeptember 28-án Esztergomban ünnepelte alapítása huszonötödik évfordulóját. A jubileumon Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök mutatott be szentmisét.
hirdetés
Az ünnepségen részt vett Csorba Gábor, a Szent Erzsébet Karitász Központ igazgatója; a karitászközpont munkatársai; az esztergom-bajóti régió korábbi és jelenlegi plébánosai; Molnár Alajos kanonok, a régió mentora; a főegyházmegyéhez tartozó karitászrégiók vezetői, az önkormányzatok polgármesterei és képviselői, a karitász feladatainak segítői és támogatói, valamint a régióhoz tartozó települések karitászcsoportjainak munkatársai.

Az esztergom-vízivárosi templomban bemutatott szentmise végén Mohos Gábor püspök emléklapot adott át a jubileumát ünneplő régió munkatársainak, valamit átnyújtotta a régió által odaítélt idei Szent Erzsébet-díjat. Az Esztergom-Bajóti Karitász Régióban 2004-től minden évben hálát adnak Istennek egy-egy munkatársért, és átadják neki e díjat köszönetként, hogy a karitászmunkát olyan hitelesen végzi, ahogy azt Szent Erzsébettől tanultuk. Idén Molnárné Bécsi Margit bajóti karitászvezetőnek adományozták az elismerést.

A jubileumi ünnepség a Szent Adalbert Központban folytatódott, ahol beszédet mondott Csorba Gábor, valamint Czermann János, Süttő polgármestere.

Ferenczy Rudolfné Molnár Éva, a karitászrégió vezetője pedig, aki képekkel kísért előadásban idézte fel a szolgálatuk negyed évszázadát, így fogalmazott: „Tudjuk, hogy életünknek akkor van értelme, ha ajándékká válik a felebarát számára. Önerőből képtelenek lettünk volna nagy dolgokat véghez vinni, de Isten segítségével sikerült olyan programokat megvalósítani az önkéntes szolgálatunkkal a települések életében, melyek örömet szereznek az emberek, a rászoruló családok számára. Visszatekintve a 25 évre Széchenyi István szavaival valljuk: »Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.«”

Ferenczy Rudolfné Molnár Éva 1994 őszén kapott megbízást az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyétől a bajóti karitászcsoport és a régió csoportjainak szervezésére. Bajóton még ezt megelőzően adott helyet nekik Balás Béla akkori plébános, ma nyugalmazott kaposvári megyéspüspök, ezért is nevezték el a csoportot a faluról.

Ferenczy Rudolfné Molnár Éva akkor még az esztergomi kórház pszichiátriáján dolgozott, és Pátkai István pszichiáter főorvossal sokat járták a falvakat, látogatva a gondozottakat. Már a kezdet kezdetén az egész régiót átfogó karitásztanfolyamot indítottak. A felnőtt alapképzés mentálhigiénés kurzussal indult, amelynek Búza Domonkos pszichológus volt az előadója, majd a mentora. 1997-ig évente, majd háromévente szervezték a képzéseket.

Erdő Péter bíboros, prímás 2003-as lelkipásztori terve további megerősítést jelentett, így 2007–2008-ban, a Szent Erzsébet-emlékévben nagyobb létszámmal szervezhettek képzést, a bajóti vidéki régió és a budapesti régiók munkatársainak egy időben. Ezután szünet következett, mert időközben a bajóti régióközpont Esztergomba költözött, és 2015 óta hivatalos nevük is Esztergom-Bajóti Karitász Régió. Az elmúlt évek során újabb segítőkkel bővültek a csoportok, így szükség volt az újabb képzésre, amelyre Écsy Gábor atya engedélyével 2017–2018-ban sor is kerülhetett.

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Fotó: Mudrák Attila

 

Keresztény gólyatábor Esztergomban2019. augusztus 23-27.

Gólyatábor

Idén második alkalommal adott otthont Esztergom a keresztény gólyatábornak. Az augusztus 23. és 27. között megtartott rendezvény célja az volt, hogy a keresztény szellemiségű fiatalok, akik az új tanévben bekapcsolódnak az egyetemi életbe, megismerhessék egymást, illetve találkozhassanak, akár leendő iskolatársaikkal is. A résztvevők az ország különböző pontjairól érkeztek, és különféle egyetemekre nyertek felvételt.

Az együtt töltött idő alatt tájékozódhattunk a felsőoktatási intézményekről, a keresztény ifjúsági közösségekről, hasznos információkat kaptunk a kollégiumi életről, tankönyvekről, közlekedésről, étkezésről, azaz a ránk váró mindennapi életről. Voltak kiscsoportos beszélgetések, itt a gólyák kérdezhettek a felsőbb éves hallgatóktól. A tábortűz körül kötetlenebbül is beszélgethettünk, a közös éneklés és tánc pedig már első este megalapozta a jó hangulatot. Nagy sikere volt a Lumen Christi együttes koncertjének, illetve az azt követő teázásnak és énektanulásnak. Alkalom nyílt arra is, hogy együtt játsszunk, sportoljunk, a Búbánat-völgybe tett túra fáradalmait pedig feledtette a Dunára és a környező hegyekre nyíló csodálatos kilátás. A programot színesítette Fábry Kornél kaposfüredi plébános előadása, a kötetlen beszélgetés Veres András szombathelyi megyés püspökkel, és a közös elmélkedés Várszegi Asztrik pannonhalmi főapáttal. Ellátogattunk Székely János esztergom-budapesti segédpüspökhöz is, egy kerekasztal-beszélgetés keretében pedig többek között Süveges Gergő tévébemondó osztotta meg velünk gondolatait.

Az utolsó közösen eltöltött napon egy vetélkedőn megismerhettük Esztergom nevezetességeit és az egyetemi élet kihívásait, este pedig tábori bálra került sor a Szent Adalbert Központban, ahol volt egy kevés társastáncoktatás, illetve görög táncház is. A program csütörtök délelőtt szentmisével ért véget, melyet Pákozdi István budapesti egyetemi lelkész és Pálfai Zoltán szegedi egyetemi lelkész közösen mutatott be az esztergomi bazilika altemplomában. Az elkövetkező hetekben, hónapokban az együtt táborozó diákok talán nem érzik majd teljesen idegennek a felsőoktatás világát, illetve bármikor segítséget kérhetnek itt megismert társaktól – legyen szó akár a felsőbb évesekről, akár a velük egykorúakról. Köszönet illeti a szervezőket, a segítőket és támogatókat, nélkülük nem lett volna ilyen színvonalas ez a tábor. Végig remek hangulat uralkodott, mindannyian szép emlékekkel tértünk haza. Minden gólyának azt kívánom, kísérje áldás az útját!

Forrás: Új Ember
Fotó: Budapesti Római Katolikus Egyetemi és Főiskolai Lelkészség

 

Esztergomban tartotta éves összejövetelét az Egyházi Könyvtárak Egyesülése2019. június 24-26.

EKE

Az idén alapításának 25. évfordulóját ünneplő Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE) június 24. és 26. között Esztergomban tartotta éves összejövetelét. A vendéglátó az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár és az Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára volt.
Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése tagkönyvtárainak egy-egy szavazati joggal bíró munkatársai alkotják a közgyűlést. Az egyesület ügyeit év közben az elnök intézi a tíztagú elnökség bevonásával, a titkár és a kamarás segítségével, a felügyelőbizottság ellenőrzésével. A tisztségviselőket az egyesület három évre választja.

A találkozó szokásos programja közgyűlés, konferencia, szakmai délelőtt volt, de nem maradhatott el az ökumenikus ima, valamint a vendéglátó intézmények gyűjteményeinek meglátogatása. Idén a műemlékekben, látnivalókban oly gazdag Esztergom adott helyet a rendezvénynek.

Az EKE tisztújító közgyűlésén tiszteletbeli taggá fogadta Szelestei Nagy Lászlót, az egyesület egyik alapítóját, első titkárát. Megemlékeztek a szervezet első elnökéről, a tíz éve elhunyt Bánhegyi Miksa OSB atyáról.

A közgyűlés új elnökséget és elnököt is választott. Az egyesület új elnöksége: Ásványi Ilona (Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár), Balogh Kriszta (Evangélikus Országos Könyvtár, Budapest), Baranya Péter (Piarista Rend Központi Könyvtára, Budapest), Bálint Ágnes (Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtár és Teológiai Szakkönyvtár, Debrecen), Kovács Áron (Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Nagykönyvtára), Kövécs Ildikó (Gál Ferenc Főiskola Könyvtára, Szeged), Kührner Éva (Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára, Nyíregyháza), Mezei Zsolt (Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei, Pápa), Tamási Balázs (Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára, Budapest), Török Beáta (Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Könyvtára, Budapest)

EKE

A közgyűlés három évre újra az egyesület elnökévé választotta Ásványi Ilonát, a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár igazgatóját, könyvtári szakértőt, aki kezdetektől (1994) részt vett az EKE munkájában. A szervezetnek 1999 és 2004 között titkára, 2004 és 2007 között elnöke, 2007 és 2009 között elnökségi tagja, 2016 és 2019 között elnöke volt.

Az első nap a szokásos ökumenikus imával zárult, melyen nemcsak az eltelt egy, hanem három évért, sőt az elmúlt huszonöt évért is hálát adott a közösség.

A második nap reggel Csépányi Gábor, az esztergomi Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa vezetett imádságot. Ezután Faragó András papnövendék felolvasta Erdő Péter bíboros, prímás levelét. A főpásztor többek között ezt üzente a találkozó résztvevőinek: „Bár az egyes gyűjtemények a különböző egyházak sajátjai és működésük is azok küldetéséhez igazodik, számos olyan szakmai ismeret és tapasztalat gyűlt össze ezeknek a könyvtáraknak a körében, amelyek szélesebb körben is nagy értéket jelentenek. (…) Szívből kívánom, hogy a mostani konferencia is segítséget nyújtson azoknak, akik nagy szakértelemmel és szeretettel gondozzák ezt az értékes örökséget mindnyájunk javára!”

A második napon zajlott A sokszínűségben hasonlóság – A szakkönyvtárak című konferencia, melyen az országos nagy szakkönyvtárak vezetői tartottak előadást: Péterfi Rita (Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum), Markója Szilárd (Országgyűlési Könyvtár), Rózsa Dávid (Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára), Nagy Zsuzsanna (Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtár), Keveházi Katalin (Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár), Ásványi Ilona (Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár).

A harmadik napon, a szakmai délelőttön a konferenciához kapcsolódva az egyházi könyvtárak mint szakkönyvtárak jó gyakorlatait, megoldásait ismertették az előadók: Dobó Judit (Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár), Török Beáta (Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Könyvtára, Budapest), Bálint Ágnes (Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár és Teológiai Szakkönyvtár), Tamási Balázs (Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára), Czoboly Miklós (QULTO).

Forrás: Egyházi Könyvtárak Egyesülése

 

A papság prófétai küldetés – Pap- és diakónusszentelést ünnepeltek Esztergomban2019. június 15.

Papszentelés

Június 15-én, szombaton Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek Fehér Zoltán diakónust áldozópappá, Gyurász Krisztián, Harangi Tibor, Lőw Gergely és Máté János Kristóf papnövendékeket pedig diakónussá szentelte az esztergomi bazilikában.
A szertartás kezdetén Erdő Péter bíboros a szentelendők mellett kiemelten köszöntötte a főegyházmegye vele koncelebráló segédpüspökét, Mohos Gábort, a jubiláns paptestvéreket, a főegyházmegye papságát és a megjelent híveket.

A pap- és diakónusszentelés szertartására az evangélium után került sor: először név szerint szólították azokat, akik a diakonátus, illetve az áldozópapság szentségében szeretnének részesülni. Ezt követően a szentelendők a főpásztorral szemben helyet foglaltak, és következett a homília, melyet teljes terjedelmében közlünk az alábbiakban.

Főtisztelendő püspök urak, jubiláló paptestvérek, főtisztelendő oltártestvérek, kedves szentelendők, Krisztusban kedves testvérek!

A most felolvasott evangéliumi szakasz az apostolok küldetéséről szól. Krisztusról kezdettől vallja az Egyház, hogy benne minden messiási várakozás teljesült. Egyszerre ő volt a megígért pásztor és király, Dávid fia, ő volt az örök főpap és beteljesítette a tanítói vagy prófétai küldetést is. Hármas küldetésében a II. vatikáni zsinat tanítása szerint különlegesen is utódai a püspökök és a papok, akik folytatják művét a világ végezetéig.

Ma különösen a prófétai feladatról kívánok szólni, hiszen keresztény papságunk a szentségek, főként az Eucharisztia szolgálata, ugyanakkor a közösség vezetésének felelősségét és karizmáját is hordozza, de nem utolsó sorban prófétai küldetést is jelent.

Katolikus hitünkben a prófétaság különleges jelentést hordoz. Az ókori keleten minden nép körében voltak olyan emberek, akik varázslással vagy jövendöléssel foglalkoztak. Ma sem hiányoznak az ilyen jelenségek. Ezeket a választott nép, majd a kereszténység az egyistenhite alapján vagy szemfényvesztésnek, vagy esetleg a szellemek világának, sőt olykor éppen a gonosz szellemi erőknek tulajdonította (vö. Szám 22,5k; 1Kir 18,22 és 22,5; Dán 2,2 és 4,3 stb). Az emberi tudás sohasem foghatja át a világegyetem minden részletét. A természettudományok haladásával csak egyre inkább rádöbbenünk, hogy mennyi összefüggés van még, amit nem ismerünk. Az ember természetes adottságainál fogva sokféle módon kommunikál a világmindenséggel, de újra meg újra felmerül benne az az igény is, hogy kapcsolatba lépjen a természetfölötti erőkkel. A Bibliában a prófétákat meghívottnak, látnoknak (1Sám 9,9; Ám 7,12), Isten emberének (1Sám 9,7k; 2Kir 4,9 stb) nevezték. Az igazi próféta ismertetőjegye volt, hogy az Úr Lelke működött benne (Szám 11,17; 2Kir 2; 1Sám 10,6; Mik 3,8; Oz 9,7; Jo 3,1k; Ez 11,5). Ugyanakkor kialakultak a prófétaiskolák is. Egy-egy nagy prófétaegyéniség tanítását írásba foglalták. Így a hiteles próféták benne álltak – különösen a száműzetés idejétől fogva – a választott nép prófétai hagyományának nagy folyamában (Iz 45,21és 48,5; Jer 7,25 stb). A szó, amit küldetésüket teljesítve kimondtak, Isten szava volt. A prófétai karizma, vagy különleges adomány, ajándék a kinyilatkoztatás karizmája (Ám 3,7; Jer 23,18; 2Kir 6,12), mely olyan dolgokat tár fel az emberek előtt, amit a maguk erejéből nem tudnának felismerni. Ennek az üzenetnek a tárgya nem csupán egy-egy hasznos felismerés, egyéni szerencse vagy balszerencse, hanem mindig kapcsolatban van az üdvösség isteni tervével. Ez a nagy üdvözítő szándék pedig Jézus Krisztusban teljesedik be (Zsid 1,1–2).

Az Újszövetségben központi szerepet tölt be az a gondolat, hogy az ószövetségi ígéretek Jézus Krisztusban teljesedtek be. Az evangéliumok, de a többi újszövetségi könyvek is gyakran rámutatnak a próféciák beteljesülésére. Kiemelik Jézus életének azokat a részleteit, amelyek egy-egy ősi jövendölésre rímelnek. Az Apostolok Cselekedeteiben és Lukács evangéliumában központi felismerés, hogy Jézus életében az összes próféta jövendölése harmonikus egységben valósult meg (vö. ApCSel 3,18–24; Lk 24,27). Az emmauszi tanítványok történetében maga az Üdvözítő világítja meg Mózes és a próféták írásaiból, hogy azokat a dolgokat kellett elszenvednie a Messiásnak, ami Jézussal történt.

Az Ószövetséget a keresztények új módon tisztelték és használták. Abban nagy volt a folyamatosság, hogy az istentiszteleten felolvasták ezeket a könyveket, ám a használat célja és hangsúlya változott. Szent Pál nemegyszer kijelentette, hogy Krisztus felszabadított minket az ószövetségi törvény igája alól, vagyis hogy a keresztény embert jogszabály módjára nem kötelezik az Ószövetség előírásai, sem a rituális kérdésekben, sem a társadalmi élet részleteiben. Ugyanakkor az Ószövetség erkölcsi üzenetének lényegét, főként a Tízparancsolatot Krisztus követői is rendületlenül kötelezőnek vallották, magát az egész Ószövetséget pedig, a maga összefüggő egységében úgy szemlélték, mint egy történelmileg kibomló hatalmas próféciát, amely Jézus Krisztusra mutat.

Milyen szerepe van azonban a prófétaságnak az Újszövetségben és a keresztény Egyházban? Jézus életét is kísérik prófétai jelenségek. Elég Zakariásra, Keresztelő Szent János édesapjára (Lk 1,67), az agg Simeonra (Lk 2,25kk), vagy Anna prófétaasszonyra utalnunk (Lk 2,36). Keresztelő Jánosról pedig maga Jézus vallja meg, hogy próféta, sőt annál is nagyobb (Mt 11,9.13).

Magát Jézust is sokan prófétának tartották (Mt 16,14; Lk 7, 16; Jn 4,19 stb). Bizonyos esetekben azt érezzük, hogy a Krisztus korában élő egyes közösségek szóhasználata bukkan fel itt. Voltak ugyanis, akik magát a Messiást egy minden korábbinál nagyobb próféta alakjában várták, akit mai szóval a Prófétának, a „nagybetűs” Prófétának neveztek (vö. Jn 1,21; 6,14; 7,40). De Jézus személye felülmúlja a prófétai hagyományt, ő maga a Fiú, aki fölötte áll minden prófétának (Zsid 1,1kk).

Az Egyházban is jelen van a prófétaság karizmája (ApCsel 11,27–28; 13,1; 21,10–11; 1Tesz 5,20; 1Kor 14,1–5). Igaz, hogy az idők végén, az üdvösség birodalmában „a prófétálás véget ér”, ahogy Szent Pál Szeretethimnuszában olvassuk (1Kor 13,8). Ám addig különleges adományként működik az Egyházban, de csak akkor hiteles, ha gyakorlása a közösség javát szolgálja (1Kor 14,29-32). Az újszövetségi próféták nem pusztán az elkövetkezendő dolgokat jövendölik meg, hanem erősítik, buzdítják, vigasztalják az embereket (1Kor 14,3). A próféta olyan ember, aki Isten kegyelméből a felszínen megjelenő dolgok, helyzetek mélyére lát, és rámutat azok igazi természetére, jelentőségére az üdvösség szempontjából. Ilyen értelemben ma is fontos, hogy hitünk szavát prófétai tisztánlátással kövessük a bonyolult világban. Ehhez pedig rendszeres imádságra és elmélkedésre van szükségünk.

Már az egyik legrégibb keresztény iratunk, a Didaché megtalálja a kapcsolatot a próféták és a felszentelt szolgálattevők között. Ezt írja ugyanis: „Kézfeltétellel válasszatok magatoknak az Úrhoz méltó püspököket és diakónusokat, szelíd és nem pénzéhes, igazmondó és kipróbált férfiakat, ők látják el nektek a próféták és tanítók szolgálatát” (Didaché 15,1). A prófétának igazodnia kell az egyházi közösség vezetőihez. Küldetése szervesen illeszkedik az Egyház életébe, hozzájárul ahhoz, hogy nemzedékről nemzedékre az igazság biztonságával és a prófétai lelkület frissességével tegyünk tanúságot hitünkről. Ennek a prófétai szolgálatnak a gyakorlása valósul meg a prédikációban. Ez az egyik legfontosabb feladatunk. Igehirdetésünk megújulása egyházi életünk megújulásának döntő kérdése.

Ehhez a szolgálathoz kérjük a tisztánlátást és az erőt az új szentelendők és minden paptestvérünk számára! Ámen.

Papszentelés

Erdő Péter bíboros homíláját a szentelendők ígérettétele követte, melyben engedelmességet ígértek a főpásztornak és utódainak, majd a Mindenszentek litániájával folytatódott a szertartás. A jelöltek leborultak a földre, kifejezve ezzel a teljes önátadást, azt, hogy életüket Isten akaratának rendelik alá. Ezt követően a szentséget kiszolgáltató bíboros, mint az apostolok utóda, imádság és kézrátétel által átadta nekik a Krisztustól kapott hatalmat és küldetést.

Miután az újonnan felszenteltek magukra öltötték liturgikus ruháikat, a főpásztor megkente az új áldozópap kezét krizmával. Ezután átadta a szentelteknek szolgálatuk liturgikus eszközeit; az áldozópapnak a kelyhet, a diakónusoknak pedig az evangéliumoskönyvet.

A szentmise folytatásában az újmisés lelkipásztor, valamint a négy diakónus csatlakozott főpásztorához az áldozat bemutatásában. A szertartás végén Fehér Zoltán újmisés áldásban részesítette Erdő Pétert.

Befejezésül a bíboros hálát adott az új papért és az új diakónusokért, majd arra kérte a híveket, folyamatosan imádkozzanak papjaikért és diakónusaikért, hogy hűségesen, örömmel, áldással és Isten erejével végezhessék szolgálatukat.

Forrás: Magyar Kurír, Fotó: Lambert Attila

 

III. EKIF Nemzetközi Pedagógus Konferencia2019. április 26.

Erdő Péter bíboros úr meghívására az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye 17 köznevelési intézményéből közel 800 dolgozó (dajka, óvodapedagógus, tanító és tanár), valamint 50 vendég (más egyházmegyék és egyházi iskolafenntartók oktatásügyi képviselője) vesz részt a harmadik alkalommal megrendezésre kerülő Nemzetközi Pedagógus Konferencián.

9:30 Gyetván Gábor főigazgató atya köszöntője
9:40 Főpásztori köszöntő és bevezető előadás – Dr. Erdő Péter bíboros atya
10:00 Stanislav Zvolenský pozsonyi érsek, a szlovák püspöki konferencia elnöke előadása
10:45 A Liliomkert óvodásainak műsora (25 éves intézményünk)
A Weiner Leó Zeneiskola növendékeinek műsora (új intézményünk)
11:15 Kávészünet

11:45-12:30 Szekció-előadások
1) Dr. Gombocz János PhD, Professor Emeritus – Testnevelési Egyetem
Címe: A pedagógus személyisége, mint a hatáskeltés forrása
2) Dr. Papp Miklós PhD, tanszékvezető – Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
Címe: Az együttműködő ember
3) Görbe László SchP, piarista tanár, a Katolikus Iskolai Főhatóság volt főigazgatója
Címe: A pedagógus hivatás
13:05 Szentmise a Bazilikában
14:00 Ünnepi ebéd a Prímás Pincében és a Szent Adalbert Központban

 

Esztergom és környéke kincsei2019. január - május

Esztergom

A Laskai Osvát Antikvárium szervezésében az alábbi kulturális programok kerülnek, illetve kerültek megrendezésre a Szent Adalbert Központban:

2019. január 16. (szerda) 18 órakor: A zselízi Szt. Jakab templom és Becsei Vesszős György pokoljárása
előadó: Pavel Polka, a Zselízi Városi Múzeum igazgatója Videó

2019. február 07. (csütörtök) 18 órakor: prof. Domokos György, dr. Kuffart Hajnalka, Szovák Márton : Esztergomra vonatkozó levelek, rajzok, számadáskönyvek a XV-XVI. századból Videó

2019. március 27. (kedd) 18 órakor: Dr. Wencz Balázs: Esztergom és környéke a Tanácsköztársaság idején Videó

2019. április 24. (szerda) 18 órakor: Dr. Somorjai Ádám OSB: Zsolnay (Szkalka) Lajos és az esztergomi Szkalka-Zsolnay család történetéről szóló könyvek bemutatója Videó

2019. május 29. (szerda) 18 órakor: Dr. Osvai László: Esztergom kórháztörténete a kezdetektől napjainkig Videó

Az előadásokon való részvétel ingyenes. Korábbi előadások >>

 

Eucharisztikus Tudományos Konferencia2018. november 27-29.

NEK

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK) készülve konferenciát tartottak Esztergomban november 27. és 29. között a Szent Adalbert Központban.

A zárónapot szentmisével kezdte az a mintegy háromszáz résztvevő, akik regisztráltak az esztergomi konferenciára. A szentmise főcelebránsa Michael August Blume apostoli nuncius, a szónok Márfi Gyula veszprémi érsek volt.

Az első elődást Kajtár Edvárd, a Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet irodaigazgatója tartotta, aki az áldoztatás liturgiájának alakulását tekintette át az első századoktól egészen napjainkig. Kitért a különböző zsinatok döntéseire az áldoztatás témájában, és érdekességként szólt a higiéniai szempontokról is (például két szín alatti áldozásnál a bor magunkhoz vétele olyan kehelyből, amiből előzőleg már többen ittak). Őt Németh Norbert, a Pápai Magyar Intézet kinevezett rektora követte, aki az Eucharisztiáról mint szent emlékezésről beszélt, utalva ezzel az utolsó vacsorára.

A délutáni előadók közül először Fábry Kornél NEK-főtitkár gondolatait hallgathatták meg a konferencia résztvevői. A főtitkár a szentáldozás kegyelmi hatásairól szólt, kiemelve a Krisztussal és az Egyház tagjaival való közösség és találkozás fontosságát. Györök Tibor teológiai tanár az Eucharisztia őrzéséről és imádásának történelmi alakulásáról tartott előadást, majd a Nyolc Boldogság Közösség tagja, Versegi Beáta Mária nővér következett, aki a II. vatikáni zsinat után létrejött eucharisztikus mozgalmakról beszélt. Az előadások sorát Fejérdy András egyetemi docens zárta, aki az eucharisztikus kongresszusok szerepéről beszélt a 19. század végétől napjainkig.

Erdő Péter bíboros zárszavában kiemelte, nemcsak íve volt a háromnapos konferenciának, hanem lelke is. A tartalmas előadásokon túl közös szentmise, szentségimádás és gyónási lehetőség is színesítette a programot.

Forrás: NEK Titkárság

 

Eucharisztikus Tudományos Konferencia2018. november 27-29.

Elindult a regisztráció a novemberi eucharisztikus konferenciára
November utolsó napjaiban (november 27-29.) Eucharisztikus Tudományos Konferenciára kerül sor az esztergomi Szent Adalbert Központban. A konferencia a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust előkészítő események sorába illeszkedik. A rendezvényt Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek nyitja meg.

A nemzetközi konferencia különlegessége lesz, hogy nem csupán katolikus papokat, teológusokat találunk az előadók között, így például Schőner Alfréd rabbi a mai széder estéről és annak liturgikus kapcsolatáról beszél majd. Szebik Imre nyugalmazott evangélikus püspök az úrvacsoráról szóló teológiai felfogásról és az úrvacsora gyakorlatáról tart előadást, Makarios of Christoupolis püspök, a konstantinápolyi ökumenikus pátriárka küldötte pedig az Eucharisztia tiszteletének - a bizánci liturgiában való - liturgikus megjelenéséről értekezik. Az esemény minden érdeklődő számára nyitott. További információk és részletes programok a hivatalos honlapon találhatók!

 

4 Akkord Show Kórus2018. november 20. 18:00

4akkord

A 4 Akkord Show Kórus volt idén is a tanár barát vacsora meglepetés fellépője.

 

Házas Hétvége2018. október 04-07.

Értünk adta önmagát

Október negyedike és hetedike között az esztergomi Szent Adalbert Központban tartja ülését a Világméretű Házas Hétvége (Worldwide Marriage Encounter - WWME) lelkiségi mozgalom Európa Tanácsa.

Ebből az alkalomból a Magyar Házas Hétvége közössége október 6-án, szombaton lelki napot tart Esztergomban az Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium épületében mintegy 600 résztvevővel. A nap témája: „Értünk adta önmagát” - kapcsolódik az eucharisztikus világkongresszusra való készülethez.

A lelki nap fél hat órakor szentmisével zárul az esztergomi bazilikában, melyre meghívták más, a házassággal, családdal foglalkozó lelkiségek (Schönstatt, MÉCS, E.N.D., Családok Jézusban) képviselőit is. A szentmisén, amelynek főcelebránsa Erdő Péter bíboros, jelen lesznek a Házas Hétvége Európa Tanácsának tagjai: tizenhárom ország képviselői - házaspárok és atyák.

A Házas Hétvége olyan lelkiségi mozgalom, amely a római katolikus egyház tanítását vallva segítséget kíván nyújtani a házaspároknak, papoknak és szerzeteseknek az egymással és közösségükkel való kapcsolatuk megújításához és elmélyítéséhez.

A hétvége abban segít, hogy a több éve együtt élő férj és feleség házassága felfrissüljön és elmélyüljön, hogy a párok tagjai felfedezzék: házastársi kapcsolatuk sok év után és a hétköznapokban is lehet ugyanolyan bensőséges, mint a házasságuk kezdetén volt.

Az ötlet Gabriel Calvo spanyol paptól származik, aki 1952-ben Barcelonában házassági szemináriumot hirdetett meg, majd a kezdeményezés annyira népszerű lett, hogy az 1970-es években Dél-Amerikán keresztül az Egyesült Államokba is eljutott.

Tematikáját és módszereit Charles A. Gallagher jezsuita szerzetes fejlesztette tovább, így vált igazi mozgalommá. Amerikából 1972 pünkösdjén Suenens bíboros és Guido Heyrbaut lelkipásztor révén vette át a Házas Hétvége programját Belgium, majd onnan fokozatosan egész Európa, s ma már több mint nyolcvan országban tartják meg ezt az eseményt.

Magyarországon 1983-ban szerveztek először Házas Hétvégét az NDK-ból, majd Ausztriából érkező házaspárok és papok közvetítésével. Először német nyelven, később már magyarul tartották a programokat. Innen a Vajdaságba, Kárpátaljára, Szlovákiába, majd 1998-ban Erdélybe terjedt tovább a mozgalom.

A Házas Hétvége egész Magyarországon és a határon túli magyarlakta területeken harminc régióba szervezetten működik. A speciális hétvégéken az élet egy-egy fontosabb kérdését járják körül a résztvevők. Kisebb- nagyobb csoportokban arra is van lehetőség, hogy a párok egymást segítsék az adódó nehézségek megoldásában, elviselésében.

Forrás: esztergomi-ersekseg.hu

Katekéták tanévkezdő találkozója2018. szeptember 01.

Első alkalommal gyűltek össze az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye területén lévő oktatási-nevelési intézmények katekétái tanévkezdő ünneplésre. A kapcsolatépítő, identitásuk erősítését célzó találkozón Erdő Péter bíboros, prímás mutatott be szentmisét és tartott előadást Esztergomban. Köszöntőjében a papság legszorosabb munkatársaiként üdvözölte a katekétákat. Beszédében azt mondta: igyekezni kell megteremteni a figyelem, az imádság és az Isten dolgait megillető komolyság légkörét még akkor is, ha ez olykor csak néhány percre sikerül. Nem baj, ha valaki megjegyez egy-egy formulát hitünk igazságairól, még akkor is, ha nem érti, vagy nem érzi át, amit megtanult. Mert később, sokszor évtizedek múltán elkezd dörömbölni az ember szívén egy régi mondat, jelentést kap egy régi formula és a hajdan megtanult szavakban észrevesszük a meghívást az Istennel való találkozásra. Ehhez a nehéz és szent feladathoz kérte az összes katekéta, hittanár számára a Szentlélek világosságát és erejét az idei tanévben. Videó

Forrás: BonumTV

Esztergom és környéke kincsei2018. szeptember

Esztergom

A Laskai Osvát Antikvárium szervezésében az alábbi kulturális programok kerülnek, illetve kerültek megrendezésre a Szent Adalbert Központban:

2018. szeptember 12. (szerda) 18 órakor: Az esztergomi reneszánsz vízgép története és rekonstrukciója
Előadók: Dr. Deák Antal András, technikatörténész és Dr. Szekeres József, c. egyetemi docens, a Rosenberg Hungária Kft. ügyvezető igazgatója Videó

2018. szeptember 23. (vasárnap) 16 órakor: "Magyarország Bécsben" ... c. tart könyvbemutató előadást Szepesi Zsuzsanna az MTA BTK ZTI ny. könyvtárvezetője, a kötet szövegének gondozója
Vertel Beatrix, grafikus, a könyv szerkesztője és Dr. habil Újváry Gábor, történész, a könyv írója (a program az Ars Sacra Fesztiválnak is része) Videó

2018. október 17. (szerdán) 18 órakor: Balogh Máté, történész, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársa előadása - Magyarország török alóli felszabadítása, különös tekintettel Esztergomra. Videó

Az előadásokon való részvétel ingyenes. Korábbi előadások >>

 

8. Esztergomi Liszt Hét2018. augusztus 26-31.

Liszt FerencA Liszt Ferenc Társaság az Esztergomi Bazilika felszentelésének 162. évfordulója alkalmából rendezi meg a 8. Esztergomi Liszt Hetet . A Liszt Fesztivál 6 napján Liszt Ferenc, a nagy magyar és európai zeneszerző géniusz kevéssé ismert művei hangzanak el Esztergom különböző helyszínein (Bazilika, Szent Adalbert Központ, Ferences templom) helyi és országos hírű előadóművészek, kórusok, zenekarok előadásában.
Liszt Ferenc a XIX. század nagy európai zeneművész szellemi örökségének csak kis része ismert a világ előtt. Az Esztergomi Liszt Hét fesztivál indulása (2008) óta azt a célt tűzte maga elé, hogy Liszt Ferenc zenei hagyatékát minél szélesebb körben tegye ismertté, egyben Esztergom történelmi magyar várost és vonzáskörzetét – határon túl is - népszerűsítse.

A Liszt Ferenc Társaság, a Liszt Fesztivál szervezője és rendezője, Liszt életművének ápolójaként arra törekszik, hogy itthon és külföldön egyaránt terjessze a humanista művész zenei alkotásait, ezáltal lehetővé téve, hogy magas színvonalon komoly zenei értékeket, zenei ritkaságokat tegyen közkinccsé kiváló művészek előadásában, a művészi eseményeknek méltó helyszíneken.

Részletes program

 

Mindszenty bíborosra emlékeztek Esztergomban2018. május 05.

Hit, önfegyelem, másokért élő szeretet – Mindszenty bíborosra emlékeztek Esztergomban

Mindszenty József boldoggá avatásáért mutattak be szentmisét május 5-én a hercegprímás halálának 43. évfordulója alkalmából az esztergomi bazilikában. A főcelebráns Erdő Péter bíboros, prímás volt. A szónok, Snell György segédpüspök egy, a szenvedésben kiteljesedő élet példáját állította elénk.

A Mindszenty József május 6-i égi születésnapjához kapcsolódó, hagyományos esztergom-budapesti főegyházmegyei zarándoklat szentmiséjén fiatalok sokasága ült az esztergomi bazilika padjaiban. A budapesti Pannonia Sacra-iskolából 900 keréken érkeztek diákok, tanárok, szülők, akik oda-vissza mintegy 160 kilométert tekernek. A Szent Gellért-iskolából kenuval érkeztek a zarándokok. Eljöttek a budapesti Szent II. János Pál-iskolaközpont, valamint a budaörsi és az esztergomi Mindszenty-iskolák diákjai is. Összesen közel ezer fiatal, gyermek vett részt a liturgián.

Erdő Péter főcelebráns mellett az oltár körül püspöktársak koncelebráltak, köztük Orosch János nagyszombati érsek, Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius képviseletében Germano Penemote atya, Ternyák Csaba egri érsek, Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, Márfi Gyula veszprémi érsek, Udvardy György, Spányi Antal, Palánki Ferenc, Orosz Atanáz, Cserháti Ferenc püspökök, valamint a szentmise szónoka, Snell György segédpüspök, a budapesti Szent István-bazilika plébánosa.

A szentmisén jelen volt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes; Boross Péter volt miniszterelnök; Lenkovics Barnabás, az Alkotmánybíróság korábbi elnöke; Lomnici Zoltán, a Legfőbb Bíróság korábbi elnöke; részt vettek a testvéregyházak képviselői, a kormány, a politikai és a társadalmi élet számos képviselője, volt egyházügyi államtitkárok, a diplomáciai testület tagjai, politikusfeleségek, köztük Lévai Anikó, Mádl Dalma és Antall Józsefné, valamint a kulturális élet képviselői, lovagrendek tagjai.

Snell György homíliájában Mindszenty Józsefet mint lelkipásztort állította a középpontba, méltatva, hogy kápláni, hittanári, majd plébánosi tevékenységének 29 évében mindig megtalálta az adott korban és időben a lelkipásztorkodás leghatékonyabb módját. Szemléletét az határozta meg, hogy a vallásos életet nem tekintette a magánéletbe visszaszorított jelenségnek, és nem is zárta a templom falai közé. Azt vallotta, a vallás a közéletet meghatározó közösségi érték, és az emberi élet minden területét átjáró valóság. Ebből a szemléletből fakadt fáradhatatlan, hihetetlenül sokirányú lelkipásztori munkája, a legapróbb részletekig menő gondoskodása.

A püspök szavai nyomán megelevenedett annak a lelkipásztornak a képe, akinek plébániájához Zalaegerszeg és négy közeli község tartozott, ő mégis szinte mindenkit név szerint ismert, és ismerte az emberek élethelyzetét is. Figyelme mindenkire kiterjedt: a rászorulókra, a betegekre, idősekre, egyedülállókra, az értelmiségre és a fiatalokra is. De gondja volt a hadifoglyokra, hittanárként és latintanárként is részt vett az iskolák életében.

Házapostolok jelezték neki, ha valahol segítségre volt szükség. A szegények számára megszervezte a rendszeres gondozást, időseknek otthont épített. Nagy gondja volt a betegekre, legnagyobb öröme az volt, hogy városában évekig senki nem halt meg szentségek nélkül. Az egyedülállókat és a magányos özvegyeket Ádám-Évakor hatalmas csomagokkal megrakott szekérrel járta körbe, az ajándék mellett rövid beszélgetésre is betért az otthonokba. Teológiai előadásokat szervezett értelmiségieknek, kultúrházat épített, támogatta a rászoruló gyerekek tanulmányait. A fiatalok számára Mária-kongregációt szervezett, diákmiséket tartott, prédikált, ifjúsági szervezeteket vezetett.

Mint egyházszervező is példamutató volt a munkája. Rendeket hívott a városba, megteremtve a tevékenységükhöz szükséges infrastruktúrát. Neki volt köszönhető a ferencesek és a Notre-Dame tanítórend megtelepedése Zalaegerszegen. Újságot adott ki, ellensúlyozva az állami propagandát.

Ezek a kápláni, majd plébánosi szolgálatban töltött évek érlelték meg arra, hogy püspökként, majd hercegprímásként mindent képes legyen elviselni Jézusért – mutatott rá Snell György. – „Mindszenty József életszentsége a püspöki szolgálat hozta mérhetetlen szenvedésekben, megaláztatásokban teljesedett ki. Példakép ő mindnyájunknak: a hit, az önfegyelem, a másokért élő szeretet példája.”

A szentmise végén Erdő Péter bíboros utalt a közelmúlt örömteli eseményére, Brenner János boldoggá avatására, valamint a jövőre, VI. Pál ősszel várható szentté avatására. „A szentek egymással is közösségben vannak, ők már tudják, mi Mindszenty József életének summája, és már imádkoznak a boldoggá avatásáért”– fogalmazott a bíboros.

A liturgiát követően a püspökök, a jelen lévő papság, az állam és közélet, valamint a lovagrendek képviselői megkoszorúzták Mindszenty József sírját a bazilika altemplomában.

A szertartás után a Szent Adalbert Központban adta át Erdő Péter és Habsburg-Lotharingiai Mihály, a Mindszenty Alapítvány elnöke a Mindszenty József-életműdíjat, melyet idén Boldvai József gyógyszerésznek, a Városmajori Kolping Család vezetőjének, a városmajor-máriaremetei gyalogos engesztelő zarándoklatok főszervezőjének ítéltek oda.

A Mindszenty József hercegprímás által 1972-ben alapított Kardinal Mindszenty Stiftung és a budapesti székhellyel működő Magyarországi Mindszenty Alapítvány, Erdő Péter bíboros, prímás jóváhagyásával, a 2015-ben ünnepelt jeles Mindszenty-évfordulók alkalmából alapította meg a Mindszenty József-életműdíjat.

A latin nyelvű adományozó levelet és Mindszenty bíboros bronzból készült álló szoboralakját, Hermann Zsolt reprezentatív alkotását Erdő Péter adta át a díjazottnak. Boldvai József tevékenységét Kovács Gerely posztulátor méltatta.
Mindszenty

A kitüntetett 1949-ben született Budapesten, 1974-ben kötött szentségi házasságot, feleségével egy leányt és két fiút neveltek fel. A SOTE Gyógyszerésztudományi Karán 1973-ban szerezte gyógyszerészi diplomáját. 1978-ban egyetemi doktori címet szerzett, 1979-ben gyógyszerész-technológiából, 1983-ban fizikai-kémiai gyógyszerellenőrzésből tett szakvizsgát. Szerteágazó szakmai munkássága mellett évtizedek óta végez jelentős közösségi, egyházi és világi önkéntes tevékenységet.

1983-tól szervezi a családokért mondott elsőpénteki szentmiséket, 1991 és 1993 között szervezője, 1997 óta főszervezője a Városmajorból Máriaremetére vezető gyalogos engesztelő zarándoklatoknak, tizenkét éven át volt a Városmajori Jézus Szíve Plébánia képviselő-testületének világi elnöke, 1993 óta a plébánia liturgikus munkatársa (világi áldoztató), éveken át szervezte a képviselő-testületi küldöttek budai regionális találkozóját, a budai egyházközségek családi farsangját, kirándulásait és báljait. 1993-tól a Városmajori Kolping Család tagja, 2008 óta ügyvezetője, ebben az évben lett az Élő Rózsafüzér zarándoklat szervezőbizottságának meghatározó tagja, promóciós felelőse.

Mindszenty József-életműdíjra a Katolikus Egyházért és a magyar hazáért végzett áldozatos tevékenysége alapján Székely János szombathelyi megyéspüspök és a Városmajori Jézus Szíve Plébánia hívei nevében Lambert Zoltán kanonok, plébános ajánlotta, a javaslatot Erdő Péter bíboros vezetésével a Mindszenty Alapítvány kuratóriuma egyhangú döntéssel támogatta.

Az elmúlt években életműdíjban részesültek: Adriányi Gábor és Mészáros István professzorok (2015), Beke Margit egyháztörténész és Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg (2017).

Forrás: Trauttwein Éva/Magyar Kurír

EKIF konferencia2018. április 20.

Az igazság és szeretet közösségében – Katolikus pedagógusok konferenciája Esztergomban

EKIFMásodízben gyűltek össze Erdő Péter meghívására az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye köznevelési intézményeinek munkatársai a Szent Adalbert Központban április 20-án. Az oktató-nevelő munka és a katolikus identitás kérdése állt a középpontban az Esztergomban rendezett konferencián.

A Szent Adalbert Központban mindhárom konferenciatermet megtöltötték a pedagógustalálkozó résztvevői, a 16 főegyházmegyei köznevelési intézmény 650 dolgozója. Oláh Gábor, az EKIF, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatóság tanügyi igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket.

Erdő Péter bíboros, prímás bevezető szavaiban a katolikus iskolák különleges felelősségére és kihívásaira hívta fel a figyelmet. Az intézmények identitását döntően kifejező feladat, ami az oktatás minden más szereplőjével közös, a magas színvonalú ismeretátadás és nevelés. A katolikus intézmények számára ettől nem elválasztható a munkájukat átható szellemiség. Ezt a világképet meghatározza, mit gondol az emberről, mit tart hivatásának és mit tekint boldogsága forrásának – hangsúlyozta Erdő Péter. Rámutatott e világkép egységének fontosságára: „A személyes Isten iránti tisztelet és szeretet, a Krisztus személyében történelmileg is elérkezett végső és teljes isteni kinyilatkoztatás harmóniába rendezi magunk körül a világot. Ennek fényében ismerjük fel felelősségünket környezetünk iránt, és ráébredünk, hogy az Isten iránti odaadás és az emberek iránti segítő szeretet nem valami függeléke csupán az általános emberi tevékenységnek, hanem ez alkotja minden értelmes cselekvésünk lelkét. Ez ad sajátos színt minden megnyilvánulásunknak.”

EKIFKitekintve a világra Erdő Péter annak jelentőségére hívta fel a figyelmet, hogy a katolikus iskolák az egész földkerekségre szóló rendszert alkotnak, a tanulók száma a Nevelési Kongregáció adatai szerint meghaladja a 60 milliót.

A bíboros szólt a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészítésének munkájáról is. „A fiatalok életének akkor marad felejthetetlen emléke ez a nagy nemzetközi megmozdulás, ha nagylelkűen részt tudnak venni az előkészítésben és lebonyolításban” – buzdította Erdő Péter a pedagógusokat a diákság bevonására az előkészületekbe.

Ternyák Csaba egri érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának elnöke előadásában az egyházi oktató-nevelő intézményrendszer kialakulását bemutatva foglalkozott a katolikus pedagógusidentitás kérdésével. Az Egri Főegyházmegyének 2010 előtt – akkor tette szabaddá a kormányzat az utat a felekezeti iskolák alapítása előtt – tíz intézménye volt. Ma 49 egységben 22 ezer diákot tanítanak.

Ternyák Csaba szerint nagyon fontos érzékelni az ebből a helyzetből fakadó missziós lehetőséget és kötelezettséget. Rámutatott: az intézményrendszer két lépésben alakult ki: elsőként azok az iskolák jöttek létre, melyek egyházi kárpótlásként kerültek vissza a tulajdonjogok rendezése kapcsán az Egyház fenntartásába. „A pedagógusok érezhették úgy, hogy a fejük felett hoztak döntést, és pusztán táblacsere történt az intézményen.” 2010 paradigmaváltást hozott: egyházi intézmények alulról jövő kezdeményezés hatására alakultak. Ternyák Csaba azt hangsúlyozta, egyházmegyéjében csak akkor mondtak igent egy-egy önkormányzat iskolaátvételi kérésére, ha megvolt a pedagógusok, szülők részéről az 51 százalékos támogatottság, de előfordult a 90 százalékos támogatottság is. Az, hogy ennyi felkérést kaptak, jelzi, hogy ugyanolyan kulturális elkötelezettséggel rendelkeznek a semleges beállítottsággal szemben.

Az újonnan átvett intézményekben – a II. vatikáni zsinat szellemében – kimondták a vallásszabadság tiszteletben tartását, ugyanakkor törekedtek a katolikus identitás kialakítására. Nincs tehát világnézeti elvárás a fenntartó részéről, de azt leszögezik, hogy a pedagógusaiknak tiszteletben kell tartaniuk az iskola szellemiségét. Ugyanakkor azt is tudatosították, hogy a katolikus identitás megerősítése katolikus pedagógusok által történhet meg. Ennek motorja lehet minden vallását gyakorló pedagógus, de főként az intézményvezető. Fontos továbbá a papi jelenlét, ideális, ha saját lelkipásztora van az iskolának, fontos a területi plébániával, egy élő közösséggel való együttélés. Egerben több kezdeményezés elindult: már előre vezetői képzésbe vonják be az intézményvezető-jelölteket, a kántortanítók mintájára képzik az énektanárokat. Minden lehetséges módon hangsúlyozzák az Egyházhoz tartozás fontosságát. „Nem csupán személyes ügyem ez, mert Krisztus testének, az Egyháznak vagyok a tagja. Tudatosítanunk kell, hogy Krisztusba öltözünk, a testének vagyunk a tagjai. Ő a fő, ő adja az identitást. Mi együtt vagyunk a test, felelősek vagyunk egymásért” – határozta meg a katolikus identitást az egri főpásztor.

EKIFA Ghánából érkezett Charles Gabriel Palmer-Buckle érsek, Accra főpásztora statisztikai adatokkal alátámasztva mutatta be országa oktatási helyzetét. A Magyarország háromszorosát jelentő területen élő 30 millió ember 65 százaléka fiatal, 35 év alatti. Az oktatási rendszer jelentősége éppen ezért óriási. Az 1957 óta független köztársaságban a lakosság 71 százaléka keresztény, a muszlimok 17 százalékban vannak jelen, és számokkal nem alátámaszthatóan élnek Ghánában tradicionális afrikai vallások hívei is. A keresztények között a legnagyobb arányban, 23 százalékban a pünkösdisták vannak jelen, a katolikusok a protestánsokat követve 13 százalékban. A lelkipásztorkodás derékhadát az elmúlt 10–15 évben szentelt kétezer pap jelenti.

Az érsek dicsérte a vallás- és felekezetközi párbeszédet, a kihívások között mégis megemlítette az oktatási intézményekben jelentkező nehézségeket. Ghánában léteznek a Katolikus Egyház fenntartásában működő magániskolák, és olyan állami fenntartású iskolák, ahol a katolikusok együttműködő partnerek. Kiemelt gondot jelent, hogy a nemzetközileg – a Világbank és az EU által – támogatott oktatás világnézeti semlegességet követel, gyakorlatilag előírja a keresztény értékek háttérbe szorítását. Így a legnagyobb kihívás a szekularizáció, mely kifejezett vallásellenességgel párosul. Accra főpásztora az evangélium hirdetését, a hit átadására irányuló katekézist és a szolgáló szeretet gyakorlását fogalmazta meg a katolikus oktatás-nevelés elsődleges küldetéseként. Hogy mire kell nevelni, azt öt pontban foglalta össze: 1. az engedelmességre, az önuralomra; a fegyelem követelményére, ami a helyes önbizalom alapja; 2. a bölcsességre, ami tág értelemben az élet művészetét jelenti; 3. a fizikai tartásban való növekedésre; 4. az istenfélelemben, szeretetben való előrejutásra és 5. a szeretetszolgálatra.

A pedagógus személyisége a hatás forrása – erről szólt Gombocz János, a Testnevelési Egyetem professzor emeritusa. Az iskola gyakran unalmas és fanyar, és a pedagógus óriási versenyben van a gyerekek környezetével; ebben a helyzetben kell azt a kettős feladatot teljesíteni, hogy az „Egek Urához emelje a diákot, és higgyen abban, érdemes őt oda felemelni”. Legfőbb eszköze ebben a munkában személyisége. Gombocz János szerint a pedagógus számára fontos, hogy erős egyéniség legyen, holott éppen az egyéniség volt az, amit nem támogatott sem közelmúltunk, sem régmúltunk pedagógiai felfogása. A régmúlt előírások, szabályok, útmutatások sokaságával próbálta felvértezni a tanárt, miközben abszolút nem volt tekintettel annak vérmérsékletére, adottságaira. Később a reformpedagógia pedig egyenesen a háttérbe szorította a pedagógus személyét, aki kívülről irányított, személye megjelenése a gyerekek között nem volt lényeges. A szocialista, Makarenko elveit követő pedagógia pedig tantestületi nevelésről beszélt.

A ma tapasztalható tanári hozzáállást három típus alapján írta le. Az ibolya típusú pedagógus a „majd csak kicsöngetnek” elvet követi, a túlélésre törekszik, és nem tesz erőfeszítést, hogy együttműködésre bírja a diákot. A harcos ezzel szemben minden pillanatban harcol, de ha a gyerek „tanulékony, aggódó figyelmet kifejező szemekkel alszik”, nem veszi észre. A harmadik típus az, aki magával viszi a tanítványt, aki tudja, a nevelés kényszer, azaz rá kell kényszeríteni a gyereket annak végzésére, amire szüksége van. A neveléskutató a sok, működőképes hozzáállást elősegítő erény közül hármat mutatott be. A láttatni tudó, önfegyelmet gyakorló és az ajándékozni képes ember képes a figyelmet felkelteni és hatást gyakorolni. Gombocz János arra figyelmeztetett, mindenkinek a saját módszerét kell megtalálnia, mert a hatás akkor lesz maradandó, ha az hitelesen következik a tanár személyiségéből.

A konferencián delegáció képviselte a Katolikus Pedagógiai Intézetet, az Egri Főegyházmegyét, valamint a Pécsi, a Debrecen-Nyíregyházi, a Székesfehérvári és a Nyíregyházi Egyházmegyét. A résztvevők között volt Snell György püspök, az EKIF előző vezetője; Bárány Béla atya, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye hitoktatási felügyelője; Fábry Kornél, a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) főtitkára.

Az idei tanévben 25 éves fennállását ünneplő szentendrei Szent András Katolikus Általános Iskola diákjai, a Kenguru csoport akrobatikus ugrókötél-bemutatót tartott. A 15 éve szakkörként induló, ma egyesületként működő csoport tagjai eredményesen szerepelnek diákolimpiákon.

Fordul a kocka! címmel vitte színre a saját élményük alapján összeállított darabot a Salkaházi Sára Katolikus Nevelési és Oktatási Központ (NOK) KisMese köre. A Feldmár Intézet a balassagyarmati börtönben indította hét évvel ezelőtt mesekör programját, az ott tanultak alapján tart foglalkozásokat Oláh Attila tapasztalati munkatárs a sajátos nevelésű igényű tanulók iskolai nevelését, oktatását, szakmához juttatását felvállaló, a közelmúltban egyházmegyei fenntartásba vett Salkaházi Sára Katolikus Iskolában.

A találkozó közös szentmisével zárult. A főcelebráns és szónok Erdő Péter bíboros volt, koncelebráltak a résztvevő paptestvérek, valamint az esztergomi szeminárium tanárai.

Forrás: Trauttwein Éva/Magyar Kurír
Képgaléria

Állásbörze2018. március 20.

Állásbörze

800 különböző munkahelyet kínáltak Esztergomban
„Út a munkaerőpiacra” címmel tartottak állásbörzét március 20-án Esztergomban a Szent Adalbert Központban.

Az eseményre – melyet Völner Pál országgyűlési képviselő, Kancz Csaba kormánymegbízott és Horváth-Szeder Gábor, a járási hivatal vezetője nyitottak meg – több százan voltak kíváncsiak.

Az állásbörzére nemcsak magyarországi hanem határon túli magyarok számára is kínáltak lehetőségeket a cégek, szervezetek, mintegy nyolcszáz különböző pozícióban. Az „Út a munkaerőpiacra” állásbörzén a standokkal, prospektusokkal megjelent helyi vállalkozások, cégek, szervezetek mellett a munkaerőpiaci programokról és támogatásokról tájékoztatták az érdeklődőket.

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal által szervezett eseményen Völner Pál köszöntőjében többek között kiemelte, hogy ma már nemcsak a munkáltatók hanem a munkavállalók is abban a helyzetben vannak, hogy válogathatnak a lehetőségek közül. Az országgyűlési képviselő arra is rámutatott, hogy az elmúlt nyolc év alatt a kormányzatnak sikerült elérnie, hogy Magyarországon 750 ezer új munkahely létesült, illetve a 2010 előtti 12 százalékos munkanélküliség mára lassan munkaerőhiánnyá válik.

Kancz Csaba rövid beszédében felhívta a figyelmet, hogy a mostani állásbörzén több, mint nyolcszáz munkahelyet kínálnak az érdeklődőknek, illetve rámutatott, hogy jelenleg a munkáltatók vannak nehezebb helyzetben, hiszen a mostani helyzetben úgy tudnak eredményesebben állást kínálni, ha magasabb bért adnak a munkavállalóknak.

Horváth-Szeder Gábor egyebek mellett arról beszélt, hogy a járási hivatal egyik legfontosabb feladata az álláskeresők és a munkáltatók találkozásának és sikeres kommunikációjának elősegítése, ezzel a mostani börzével a határon túli magyarok számára is.

Forrás: infoesztergom.hu

Képgaléria, RTVE videó

 

„Békesség e háznak! És minden lakójának!”2018. február 09.

Becket

A Szent Adalbert Központban, Dr. Frankó Tamás mb. rektor vezetésével megtartottuk a házszentelőt.
20 C + M + B 18 „Christus Mansionem Benedicat”, vagyis „Krisztus áldja meg e hajlékot!”

 

Becket Szent Tamásra emlékeztek Esztergomban2018. január 05.

Becket

Január 5-én Becket Szent Tamás-emléknapot tartottak „Keresztény gyökerek, európai identitás” címmel az esztergomi Szent Adalbert Központ konferenciatermében a Rudnay Sándor Kulturális és Városvédő Egyesület, valamint a Rudnay Sándor Alapítvány szervezésében.

Az Esztergom város központjában emelkedő Szent Tamás-hegyen, a Becket Szent Tamásról elnevezett kápolna előtt gyülekezett az ünneplő sokaság január 5-én, hogy a vértanú canterbury-i püspökre, Becket Szent Tamásra emlékezzenek. A hagyományokhoz híven a Rudnay Sándor Alapítvány ökumenikus megemlékezésre hívott. A kápolna előtt álló kálváriánál magyar, angol, szlovák és olasz nyelven szólt az imádság Kiss-Rigó László püspök vezetésével.

A Szent Adalbert Központ konferenciatermében folytatódó, a keresztény gyökerek és az európai identitás kérdéskörét középpontba állító megemlékezés résztvevőit Kiss-Rigó László, a Rudnay Sándor Alapítvány kuratóriumi elnöke köszöntötte. Az emléknapra nagy számban gyűltek össze az egyházi, politikai, gazdasági és kulturális élet képviselői hazánkból, külhonból és Európa számos országából.

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium politikai államtitkára beszédében arra kereste a választ, miként alakul a kontinens jövője, hogyan képzeljük mi európaiak közös jövőnket. Azt fogalmazta meg, így, ahogyan most élünk, amit ma a jólét, szabadság és béke számunkra jelent, nem folytatható életünk a jövőben: a békénk illúzió, a jólétünk nem fenntartható és a szabadság nem lehet pusztán a vasbéklyó hiánya. A mai ember vezérelve – legyen jó mindenkinek – az önzés vallása, mert azt üzeni, engem sem korlátozhatnak. De ez „pszeudo vallás”, melyben mi magunk fogalmazzuk meg a parancsolatokat, melyben a jólét, az önhittség és a kényelem vágya vezérli az embert.

Az államtitkár szerint egyre sürgetőbbé vált a váltás szükségességének belátása. Valódi megoldást a keresztény gyökerekhez való visszatérés jelenthet. Az állíthatja meg a nyugati civilizáció romlását, ha a kereszténységet vissza tudjuk emelni kollektív identitásunk középpontjába, politikai cselekvésünk zsinórmértékévé tudjuk tenni. Arra kell megtalálnunk a választ, milyen feladatot jelent ez mindennapjainkat tekintve.

„Kitaposott úton haladunk, nagy elődeink az Európai Unió alapításakor keresztény Európában gondolkodtak. Ezzel nehéz utat választottak, a kereszt útját” – mondta az államtitkár. Ma nem véráldozatot kér tőlünk ez az elkötelezettség, hanem hitünk megvallását – fogalmazta meg mai hozzájárulási kötelezettségünket eleink alapvetéséhez. „Magyarország a szószólója ezen fordulat szükségességének, és ennek lehetséges voltát saját példáján keresztül gyakorolja” – mutatott rá.

Magyar Levente szerint az ország azon munkálkodik, hogy keresztény értékrendre épülő és éppen ezért a szabadságjogokat ténylegesen biztosító, az egyén méltóságát és teljesítményét elismerő, ugyanakkor közösségközpontú rendszert építsen.

„Az európai rendszer hibáival szemben sokszor élesen megfogalmazott kritikák mögött a közös jövőnkkel kapcsolatos aggodalom és felelősségérzet áll, valamint annak tudata, hogy nem pillanatnyi érdekeink, hanem a hitünk szerinti igaz ügyet képviseljük” – hangsúlyozta az államtitkár.

Iain Lindsay, az Egyesük Királyság magyarországi nagykövete magyar és angol nyelven tartott beszédében Szent Tamás példája alapján azt fogalmazta meg, az Egyház jogaiért való kiállás, az azt meghatározni akaró államhatalommal való szembenállás vállalása a vértanúságig minden korban aktuálissá teszi a mártír érseket.

Szabadhegy Péter, Magyarország korábbi nagykövete az Egyesült Királyságban, arról számolt be, miként valósult meg és milyen hatást gyakorolt a szigetország és Magyarország kapcsolatára, hogy 2016-ban Angliában bemutatták Becket Szent Tamás Esztergomban őrzött ereklyéjét.

Takács László, a londoni The Mercers’ Company képviselője a kereskedők céhe által minden korban tisztelt Szent Tamás példája alapján azt fogalmazta meg, bár alapküldetésük nem a szellemi értékek védelme, mégis meghatározónak tartják az anyagi értékek felett álló spirituális javak összekötő erejét.

Romanek Etelka, Esztergom polgármestere zárszavában arra mutatott rá, a Szent Tamás-emléknap jel, azt mutatja, az értékválsággal küzdő Európának igenis élnek a keresztény gyökerei. „Ezek ápolása a feladatunk, ha nem tesszük, súlyos következményekkel kell szembenéznünk. A magyar szellemiség felépítése legyen a célunk, amely a rend és a hit megtartásával érhető el” – fogalmazott. A hagyományos Becket Szent Tamás-ünnepséget egy mérföldkőhöz hasonlította, amelyen „a világ minden nyelvén érthetően annyi áll: keresztény és európai értékek, mindörökké”.

Esztergom és Canterbury a 12. század óta áll kulturális és vallástörténeti kapcsolatban. Mindkét település érseki központ. Egykori főpapjaik, Becket Tamás és Bánfi Lukács esztergomi érsek párizsi tanulmányaik idejéből származó személyes barátsága alapozta meg a két város jó viszonyát. Bánfi Lukács esztergomi érsekként rendelte el a megemlékzés helyén található kápolna eredetijének építtetését Szent Tamás tiszteletére.

Az 1170-ben mártírhalált halt Becket Tamás érsek éppúgy kiállt az Egyház autonómiája mellett, mint a magyar egyház akkori feje. Becket Tamás halála után Jób érsek prépostságot alapított Esztergomban a vértanú tiszteletére.

Lékai László bíboros – aki 1976-tól haláláig, 1986-ig volt a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke – Becket Tamás 1538-ban Esztergomba került ereklyéinek egy részét Canterbury érsekségének adományozta, mivel Angliában VIII. Henrik rendeletére a szent összes emléktárgyát megsemmisítették.

Fotó: Lambert Attila
Forrás: Trauttwein Éva/Magyar Kurír

 

Esztergom és környéke kincsei2018. január - május

Esztergom

A Laskai Osvát Antikvárium szervezésében az alábbi kulturális programok kerülnek, illetve kerültek megrendezésre a Szent Adalbert Központban:

2018. január 28. ( vasárnap ) 17 órától: Szalai Béla: A régi Esztergom zenei élete - A Dalárda és a Zenei Kör története c. könyv bemutatója kerül megrendezésre
Köszöntőt mond: Dr. Völner Pál, Esztergom város országgyűlési képviselője
A könyvet bemutatja: Dr. Sasváryné Szepesi Zsuzsanna, az MTA Zenetudományi Intézet ny. könyvtárvezetője
Közreműködik: Pálmai Árpád, egyházzenész Videó

2018. január 31. 18 órától: Prof. Prokopp Mária művészettörténész, egyetemi tanár - Esztergom Mátyás király korában
Közreműködik: Pálmai Árpád, egyházzenész Videó

2018. február 06. (kedd) 18 órakor: Prof. Prokopp Mária (művészettörténész, egyetemi tanár), Kovács László (történelemtanár), Görföl Jenő (a Csemadok országos titkára) - Középkori templomok Esztergom, Komárom, Bars és Hont vármegyében Videó

2018. március 06. (kedd) 18 órakor: Radovics Istvánné és a Kesztölci Pávakör - Kesztölc története Videó

2018. március 13. (kedd) 18 órakor: Búcs története és a Baba Múzeum
Előadók: Szobiné Kerekes Eszter, a Baba Múzeum alapítója és Pelle István, tanár, helytörténész Videó

2018. április 04. (szerda) 18 órakor: Dorog művészettörténetének keresztmetszete...
Előadók: Kovács Klára tanárnő és Dankó József alpolgármester Videó

2018. április 18. (szerda) 18 órakor: Dömös története
Előadó: L. Kecskés András Közreműködik: Pálmai Árpád és a Kecskés együttes Videó

2018. május 02. (szerda) 18 órakor: A dunai átkelések története
Előadó: Gróf Péter, régész, muzeológus VideóAz előadásokon való részvétel ingyenes. Korábbi előadások >>

 

Hírek archívum 2017-2016
Hírek archívum 2015
Hírek archívum 2014
Hírek archívum 2013-2012
Hírek archívum 2011-2007