Szent Adalbert Képzési, Lelkiségi és Konferencia Központ Gondnoksága

Google+

Főmenü

 

KonferenciaÉtteremHotel


„Tiszták, hősök, szentek”2017. szeptember 24. 16:00

Tiszták, hősök, szentekAz Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára tisztelettel meghívja Önt „Tiszták, hősök, szentek” Krisztus követőinek élete versekben, énekekben című rendezvényére

Időpont: 2017. szeptember 24., vasárnap, 16 óra
Helyszín: Szent Adalbert Központ, díszterem

A megjelenteket köszönti, a rendezvényt megnyitja: Ft. dr. Frankó Tamás a Hittudományi Főiskola mb. rektora
Közreműködik: Durzák Anna vers, Pálmai Árpád ének

A rendezvény az Esztergomi Hittudományi Főiskola és az Ars Sacra Alapítvány támogatásával valósul meg.


Don Bosco Szalézi Társasága – Véget ért a rendfőnöknek és csapatának együttes látogatása2017. augusztus 07-12.

Szalézi Társaság

Az egyéni lelkiség ápolása, bátorság, helyet adni a laikusoknak, kimozdulás, missziós kezdeményezés – ezeket a témákat járták körbe a rendfőnök, Ángel Fernández Artime és tanácsa együttes látogatásának utolsó napján Esztergomban az Észak- és Közép-Európa régió keleti szektorának szalézi tartományfőnökei és tanácsosai előtt.

Pénteken, augusztus 11-én a tíz tartomány tanácsosai és képviselői három témáról folytattak eszmecserét: a missziók, a tömegtájékoztatás és a Szalézi Család témájáról.

Az első témát Guillermo Basañes, a missziós ügyeikkel megbízott egyetemes tanácsos vezette fel. Beszélt a missziós látóhatárról, amelynek mindig tágasnak és szélesnek kell lennie, nem szabad hagyni, hogy a szalézi missziós lelkület „lassan felemésztődjön”, mint egy betegség során. Ezen a ponton szólalt fel a rendfőnök, Ángel Fernández Artime atya, aki hangsúlyozta, hogy a sok lelkipásztori kihívás nem lehet mentség arra, hogy elhanyagolják a missziós felhívásokat. „Ezzel a mentalitással a szaléziak örökre Európában maradtak volna”- mondta a rendfőnök.

Délután Filiberto González, a tömegtájékoztatási ügyekért felelős egyetemes tanácsos előadása vezette be a munkát. Kiemelte, hogy az igazi szalézi kommunikáció a hiteles élettel kezdődik, amelynek gondja van a közösségi életre és az apostoli lelkiségre, ezért mindig oly módon fejlődik, hogy szem előtt tartja, mi a célja: „Isten dicsősége és a fiatalok üdvözülése.”

Végül a rendfőnök küldöttje a Szalézi Család felé, Eusebio Muñoz atya következett. Szót emelt annak érdekében, hogy előmozdítsa az együttműködést a Szalézi Család különböző ágai között, amelyek kölcsönös autonómiában osztoznak Don Bosco lelkiségén és szeretnének egyre inkább szinergiában dolgozni.

Az utolsó napon reggel a rendfőnök szentmisét mutatott be rendtársaival együtt. Emlékeztetett arra, hogy a szaléziak soha nem feledkezhetnek meg az elhagyott gyermekekről és a rászorulókról, még a különböző újdonságok ellenére sem, amelyek begyűrűznek a valóság egyes területeire.

Ezt követően a tartományok képviselői megtárgyalták a lehetséges stratégiákat, amelyeket a közeljövőben lehetne alkalmazni, majd a rendfőnök záró szavai következtek. Megköszönte a Magyar Tartománynak és Tadeusz Rozmusnak, a régió vezetőjének a vendéglátást. Majd emlékeztette a szaléziakat, hogy legyenek bátrak és tartsák szem előtt azokat a gondolatokat és irányelveket, amelyeket a Szalézi Társaság az ifjúsági munka terén fejlesztett ki és továbbra is folyamatosan fejleszt – bevonva a római a Pápai Szalézi Egyetemet (UPS) – és mindezt helyezzék át a gyakorlatba a leginkább rászoruló gyermekek javára.

Forrás: Szaléziak.HU

 

Don Bosco Szalézi Társasága – A rendi vezetőség együttes látogatása2017. augusztus 07-12.

Szalézi Társaság

Don Bosco Szalézi Társaságának egyetemes tanácsa, élén a rendfőnökkel, Ángel Fernández Artimével augusztus 7-12. között „Visita da insieme”, vagyis együttes látogatás keretében Esztergomban találkozik a Észak- és Közép-Európa régió Szent Cirill és Metód kisrégiójának területén működő szalézi tartományok vezetőségével. A házigazda szerepét a Magyar Szalézi Tartomány vállalta fel.

Don BoscoA vizitáción jelen lesz a magyar tartomány tartományfőnökén és tartományi tanácsán kívül a négy lengyel, valamint a cseh, a szlovák, a szlovén, a horvát és az ukrajnai szalézi tartományok vezetősége. Az egyetemes tanács Rómából érkező tagjai mellett 17 országból összesen mintegy 90 szerzetest látnak vendégül. A fontos tanácskozás helyszínéül az esztergomi Szent Adalbert Központ szolgál majd, ahonnan rövid látogatást tesznek a közeli Péliföldszentkeresztre, a szaléziak magyarországi letelepedésének helyére, valamint Óbudára, a Magyar Szalézi Tartomány központjába.

Az egyetemes tanács tagjai a rendfőnök vikáriusa, Francesco Cereda, valamint a sajátos feladatkörökkel megbízott tanácsosok és a régiós ügyek intézésével megbízott körzeti tanácsosok. Az egyetemes tanács feladata, hogy pontosan meghatározza és tanulmányozza a Társaság közjavát érintő problémákat, erősítse a különböző tartományok közti testvéri egységet és gondoskodjon a mind hatékonyabban működő szervezettségéről, hogy a szalézi küldetés megvalósuljon a világban.

Mivel az Észak- és Közép-Európa Szalézi Régió igen összetett (27 nyelven beszélnek itt a szaléziak), az itt uralkodó sokféleség miatt két részre osztották az együttes látogatást. Így a régióhoz tartozó többi, atlanti-német kisrégiójába sorolt tartományok vezetőségei május közepén találkoztak a rendfőnökkel és tanácsával a római rendfőnökségen.

A szalézi rendfőnök 2018 őszén érkezik hivatalos rendfőnöki látogatásra hazánkba.

Forrás: Szaléziak.HU

 

Beiktatták Székely Jánost, a Szombathelyi Egyházmegye új megyéspüspökét2017. július 08.

Székely János

Beiktatták Székely Jánost, a Szombathelyi Egyházmegye új megyéspüspökét

Július 8-án a szombathelyi Sarlós Boldogasszony-székesegyházban beiktatták a Szombathelyi Egyházmegye új főpásztorát, Székely Jánost, korábbi esztergom-budapesti segédpüspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Caritas in Veritate Bizottságának elnökét.

A szentmisén koncelebráltak Erdő Péter bíboros, prímás, Alberto Bottari de Castello, Magyarország apostoli nunciusa, Udvardy György pécsi megyéspüspök, az MKPK alelnöke, Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, Márfi Gyula veszprémi érsek, Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök, Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, Várszegi Asztrik pannonhalmi püspök-főapát, Varga László kaposvári megyéspüspök, Szocska A. Ábel nyíregyházi apostoli adminisztrátor, Pénzes János szabadkai megyéspüspök, Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök, Majnek Antal munkácsi megyéspüspök, Seregély István nyugalmazott egri érsek, Bosák Nándor püspök, Snell György esztergom-budapesti segédpüspök, Varga Lajos váci segédpüspök, továbbá Vlado Kosic sziszeki megyéspüspök, Peter Stumpf muraszombati megyéspüspök és Jozef Haľko pozsonyi segédpüspök.

A szentmisén együtt ünnepelt Kövér László, az Országgyűlés elnöke, Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője, Puskás Tivadar, Szombathely polgármestere, Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár.

A mintegy kétszáz pap koncelebrálásával bemutatott ünnepi szentmise bevonulásakor nagy tapssal üdvözölték a hívek Székely Jánost. A zsúfolásig telt templomban Császár István egyházmegyei kormányzó köszöntötte a 16. szombathelyi püspök beiktatására megjelent egyházi és világi méltóságokat, és köszöntötte az új főpásztort, akinek érkezésére imádságos lelkülettel készültek az elmúlt egy évben, szeretettel várták Szent Márton városába. Brenner Jánost idézte, aki gyermeki, alázatos szívért könyörgött az Úrhoz, akit követ akkor is, ha nehéz az út.

Alberto Bottari de Castello, Magyarország apostoli nunciusa felolvasta Ferenc pápa kinevezési bullájának első részét latinul, majd a teljes szöveg magyarul hangzott el. A pásztorbot ünnepélyes átadását követően az apostoli nuncius kísérte Székely Jánost a püspöki székhez.

Udvardy György pécsi megyéspüspök, az MKPK alelnöke olvasta fel Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke, a Szombathelyi Egyházmegye korábbi főpásztora köszöntő levelét, amelyben Isten áldását és Szent Márton közbenjárását kérte utóda szolgálatára.

Udvardy György a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nevében is köszöntötte Székely Jánost, akinek azt kívánta, hogy kivirágoztathassa püspöki szolgálatát és személyes karizmáit.

Az egyházmegye papsága nevében Brenner József nagyprépost nagy örömmel köszöntötte az új főpásztort. Építsd fel a lelkek düledező templomát – mondta neki, amit az Úr kért Assisi Szent Ferenctől. A papi erények közül a prudentia pastoralist kérte számára: szeresse, becsülje a híveket, adjon feleletet a kérdéseikre, bánjon szeretettel az ellenségeskedőkkel is. Biztosította az újonnan beiktatott püspököt, hogy a papok segíteni fogják szolgálatában. Végül megköszönte az egyházmegyei kormányzó, Császár István okos és hűséges szolgálatát, amelyet az elmúlt egy évben végzett.

Ezután a Szombathelyi Egyházmegye papjai kézfogással köszöntötték új főpásztorukat és megújították felé engedelmességi fogadalmukat.

A jelen lévő egyházi és világi méltóságok, a testvérek köszöntését követően homíliája elején Székely János Szent II. János Pál pápát idézte, aki a vértanúk földjének nevezte a Szombathelyi Egyházmegyét. Hálával gondol arra, hogy Ferenc pápa egy olyan egyházmegye szolgálatát bízta rá, ahol jelen van a hit, a múlt értékei, a táj szépsége, a szellemi értékek, ahol jelen vannak az életszentség példái.

Az Izajás könyvéből elhangzott olvasmányra utalva elmondta: a világ Isten szeretetéből lett teremtve, az apró, porszemnyi ember is Isten dicsősége, ragyogása, akinek az Úr úgy örül, mint vőlegény a menyasszonyának. „Mindenki Őérte él” – ahogyan választott püspöki jelmondata is mondja. Az ember akkor boldog, ha megsejti a világ mögött Isten végtelen jóságát, szeretetét, és engedi, hogy áthassa az életét. Az Egyház küldetése megmutatni ezt a végtelen jóságot. Székely János elmondta, hogy szülei és a Tövis utcai ferences templom által maga is ezt a jóságot tapasztalta meg. Ahogyan Mécs László kifejezte: „Csak annyit tudtam, valaki szeret…, hagytam magam szeretni.” Minden élet mögött a szeretet nagy titka áll, a papok, püspökök küldetése, hogy éljék ezt a titkot, és másokat is ide vezessenek. Mózes példáját idézte, aki a Hóreb hegyén, az égő csipkebokorban találkozott az élő Istennel, és attól kezdve az volt a legnagyobb vágya, hogy a népet is elvezesse erre a találkozásra.

A Szombathelyi Egyházmegye új püspöke ezt követően megköszönte paptestvérei hűségét, szolgálatát, hogy igent mondtak Krisztus hívására. XVI. Benedek pápát idézte: „Az Egyház titokzatos termékenysége ezekből az odaadott életekből is fakad”. Az egyházmegye kincse minden odaadott élet – tette hozzá és külön köszönetet mondott az idős papoknak. Vianney Szent János gondolatát idézte, aki szerint Isten legnagyobb ajándéka egy plébánia számára egy szíve szerinti pap. Hangsúlyozta, segíteni szeretné a papságot, hogy örömmel, nagylelkűen, élő hittel élje meg hivatását. Szeretne mindenkit meghallgatni, megismerni, és velük együtt elindulni az úton. Isten áldását kérte az egyházmegye minden papjára.

A testvérekhez fordulva Székely János elmondta, segíteni szeretné az egyházmegye lelki megújulását egy olyan korban, amikor Európa, Magyarország is spirituális válságban él. Sokan elszakadtak az élet forrásától, szeretne minél többeket visszavezetni hozzá. A házastársakat segíteni szeretné, hogy szeretetben éljék meg házasságukat, igent mondva a gyermekáldásra; a fiatalokat, hogy felismerjék, életük nagy ajándék; a hitoktatókat, hogy hiteles tanúk legyenek; az időseket, hogy a béke, az imádság, a bölcsesség forrásai legyenek; segíteni szeretné a szenvedőket, szegényeket, kirekesztetteket a püspökök egyik elnevezéséhez híven: pater pauperum, azaz „a szegények atyja”; cigány testvéreit, hogy sok kincsüket Krisztus segítségével ki tudják bontakoztatni.

Székely János köszöntötte a német, horvát, szlovén ajkú testvéreket, a testvéregyházak képviselőit, akiket biztosított arról, hogy erősíteni szeretné a jó testvéri kapcsolatokat Krisztus szavai szellemében: „Legyenek mindnyájan egyek.” Köszöntötte a közélet, a tudomány, a kultúra világának képviselőit, akiktől azt kérte: építsük együtt az Isten álma szerinti világot.

A Zsidókhoz írt levél szerint Jézusnak két neve van ahhoz, hogy főpap legyen: Fiú, aki egy az Atyával, és testvér, aki egy velünk. Minden pap és püspök küldetése, hogy egy legyen az Atyával és testvére legyen mindenkinek, különösen a szegénynek – hangsúlyozta a püspök.

Isten cselekvésének fő szimbóluma a jászol és a kereszt, a jászol alázata, a kereszt önfeláldozása. Szeretné szolgálatát a jászol egyszerűségével és alázatával, a kereszt nagylelkűségével végezni – mondta el a híveknek. Kérte Krisztus kegyelmét, hogy egy lehessen az Atyával és testvére lehessen mindenkinek, Ferenc pápa szava szerinti bárányszagú pásztor lehessen, Isten szeretetének jele mindenki számára.

Székely János végül az egyházmegye szentjei és vértanúi közbenjárását kérte, püspöki szolgálatát a Szűzanya pártfogásába ajánlotta. Magyar hazánknak a hit sziklájához való visszatérésre van szüksége – ezt szeretné szolgálni, hiszen ahogy Izajás mondja: „Ha nem hisztek, nem maradtok meg.” Kérte Istent, hogy segíthesse az embereket eljutni Hóreb hegyére, hogy felismerjék: mindenki Őérte él.

A homíliát követően négy nyelven: magyarul, szlovénül, németül és horvátul hangzottak fel a hívek könyörgései. A szentmise záróáldása előtt Székely János szombathelyi megyéspüspök a Szent Márton-oltárnál imádkozott. Azt kérte Istentől, hogy egész életünk az Ő dicsőítése lehessen, imádkozott az egyházmegyéért, híveiért, a papi és szerzetesi hivatásokért. Ezt követően a hívek a püspök felhívására közösen imádkoztak Brenner János boldoggá avatásáért.

A szentmise végén az egyházmegye szerzetesei nevében Farkas Éva domonkos nővér köszöntötte az új főpásztort, az Úr áldását kérte rá, és az életét áldozatul felajánló Sziénai Szent Katalint idézve azt kívánta, az ő buzgóságával vezesse népét az Isten országa felé.

Az egyházmegye hívei, a Mária Rádió, a Cursillo Mozgalom, a Mária Út nevében Soproni Mónika köszöntötte Székely Jánost, biztosította, hogy sok jóra, szépre, nyitott szívekre és segítő kezekre is talál, hiszen tudják: együtt vagyunk az Egyház.

A cigányság nevében Szigeti József vépi vajda cigány nyelven köszöntötte a főpásztort, aki a szentmise során többször szólt a jelen lévő cigány hívekhez lovári nyelven, majd felcsendült a cigány himnusz.

A szentmise végén Székely János megköszönte a sok szeretetet, figyelmet, ami azt bizonyítja, hogy az egyházmegye él, és sok kincse van. Hálát adott, amiért szeptemberben öt fiatal kezdi meg tanulmányait a szemináriumban.

Az új szombathelyi megyéspüspök végül megköszönte Császár István apostoli kormányzónak az elmúlt egy év bölcs, nyugodt szolgálatát, és megerősítette helynöki megbízatásában. Kérte a hívektől, szeretetükkel, imájukkal segítsék munkáját.

Fotó: Merényi Zita
Forrás: Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír

 

Barátkozni jó! - A 70 éves Blanckenstein Miklóst köszöntötték Esztergomban2017. június 03.

Blanckenstein

Család, hívek, barátok, paptársak, tanítványok közössége köszöntötte a 70. életévét betöltő Blanckenstein Miklóst és ünnepelte a 45 évnyi közös múltat június 3-án Esztergomban. Erdő Péter bíboros, prímás szentmisét mutatott be, majd Miklós atyát a humor erénye jegyében műsorral ajándékozták meg.

Különféle korú, ünneplőbe öltözött emberek gyülekeztek a pünkösd előtti szombaton az esztergomi Szent Ignác-templomban. Blanckenstein Miklós atyát jöttek köszönteni 70. születésnapján. Akik ezen a napon megtöltötték a templomot, hálát adtak az életüket meghatározó alapokért, a barátságért, a közös útért. Az első állomáshely, Dorog közössége tagjaitól kezdve jelen voltak mindazok, akik ifjúként, tanítványként, ministrásként, barátként, paptestvérként a 45 évnyi papi szolgálat során Blanckenstein Miklós mellett álltak. Ahogy az ünnepelt elmondta, egy-egy áthelyezést követően mindig megmaradtak a kapcsolatok. S akik vele tartottak az „úton”, ma eljöttek, hogy köszöntsék.

A szentmisét Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek mutatta be. Köszöntöjében kiemelte: hálát adni gyűltünk össze egy hosszú szolgálat kegyelmeiért.

A szentbeszédet Varga János, a bécsi Pázmáneum rektora mondta. Személyében a barát szólt, aki még az Örökimádás-templomban töltött években figyelt fel Miklós atyára.

Pünkösdre készülünk, az Egyház születésnapjára, ugyanakkor egy 70. születésnapot is ünneplünk. Az élet ajándékát elfogadva és tovább ajándékozva működik a Szentlélek, él az Egyház – mutatott rá Varga János.

„Amit Blanckenstein Miklós elénk élt, úgy fogalmazódott meg bennem, mint Isten örök imádása a modern kor nyelvén, a jelen realitása közepette. Bátran és akadálytalanul tanított Urunkról, Krisztusról” – fogalmazta meg Varga János, amikor arról beszélt, hogyan érintették meg őt Miklós atya katekézisei. Aztán „üdvtörténeti dimenziót” öltött a barátságuk, mikor ő maga is papi pályára lépett. A szentbeszédben arról is szólt, mit jelentett számára ez a papi minta: meghatározóként írta le a „mi” lét megtapasztalását. A Krisztusban kapott többes szám első személyben megadatott számukra, hogy kiemelt helyen érezhették magukat. Megtapasztalták a Krisztus-központú gondolkodást, a közösség és a szabadság érvényesülését.

A szónok az ünnepelttel való személyes kapcsolattól, a barátságtól jutott el a szolgálathoz, a krisztusi templom, az Egyház építéséig. Antoine de Saint-Exupéry-t idézte: „Ha nincs minden kő a maga helyén, akkor nincs templom. És ha minden kő a maga helyén van, és a templomot szolgálja, akkor meg csupán a belőlük születő csend s a templomban születő imádság számít. De ki hallja, hogy a kövekről beszélnek?” A kövek közötti kapcsolatok erejéről elmélkedve Varga János így folytatja: „a templom világossága koronázza meg a köveket. Én hiszek a templommá változó szeretetben.”

Exupéry szavai nyomán a szónok figyelmeztetett, ebben a műben mindannyiunknak közre kell működnünk. Végül az ünnepelt gondolatát idézte: az évfordulók jelentőségét nem a visszatekintés adja, hanem az, hogy mivé formáljuk a múltat, a jövőbe tekintés és a jelen teljes vállalása – mondta Varga János.

A liturgián megszólaltak a Kájoni-mise, a Szalay Olga összeállította énekgyűjtemény darabjai. Az ünneplő közösség örömmel énekelte a tábori misékről ismerős dalokat.

A szentmisét követően a 45 évnyi papi szolgálathoz kötődő közösségek egy-egy műsorral köszöntötték az ünnepeltet a Szent Adalbert Központ Szent István-termében.

Blanckenstein

Az ünneplő sereg kilenc napon át imádsággal – kilencedet végeztek - készült
Miklós atya születésnapjára. Lelkesen és örömmel vállaltak hogy napi egy-egy órát felajánlanak a születésnaposért. Egy csokor rózsával jelképezve, a résztvevők szálakhoz csatolt neveivel, adták át jókívánságaikat.

Az esztergomi szeminaristák nevében Frankó Tamás, az Esztergomi Hittudományi Főiskola rektorhelyettese köszöntötte a rektort. Hagyomány a szemináriumban, hogy Szent Miklós napján görbe tükröt mutatnak a tanároknak a papnövendékek – ezt tették most is, felidézve Miklós atya életének állomásit kispapságától napjainkig.

Dorog közössége verssel és énekkel, emlékeiket felidézve mondtak áldást egykori káplánjukat köszöntve.

A 42 éve létrehozott „pipaklub” tagjai vidám műsort mutattak be ajándékul; többek között arról szólt az előadás, mi az előnye, annak, ha valaki betölti a hetvenedik évét.

A család nevében a testvér, Blanckenstein György köszöntötte az ünnepeltet. Gyerekkorukat, a család szép emlékeit felelevenítő képsorozatot vetített, unokahúga pedig egy énekkel készült.

Krisztinaváros közössége a katekézisük napjára utalva „keddi litániában” énekelte meg az ünnepelt életútját. Egy flashmobban dolgozták fel a Bajorországban máig népszerű Blanckenstein-huszáréneket. A köszöntések sorát az Örökimádás-templom közössége folytatta. Végül az ünnepelt is adott mindenkinek ajándékot: egy CD-t, amin a Kájoni-mise dalai és a „Blanki-táborok” résztvevőinek élménybeszámolói hallhatók.

Forrás: Trauttwein Éva/Magyar Kurír
Fotó: Lambert Attila

Esztergom és környéke kincsei

Esztergom

A Laskai Osvát Antikvárium szervezésében indított "Esztergom és környéke kincsei - Ismeretterjesztő előadások tárgyi és szellemi örökségünkről" című sorozat évek óta nagy sikert arat, melynek házigazdája a Szent Adalbert Központ. Az előadásokon való részvétel ingyenes. Tekintse meg az eddigi előadásokat!


Tekintse meg Hotelünk aktuális csomagajánlatait!

Szent Adalbert Központ